Sidor

måndag 4 december 2017

English 7a grammar

Hello!
Target: Kunna possessiva pronomen och tidsprepositioner


1. Workbook s. 43. Läs sidan.
2. Gör övning 2,3 s. 44-45
3. Workbook s. 46-50
4. Övning 6. Läs högt tillsammans med din partner.
5. Gör övning 7, 8, 9. skriv hela meningarna i ditt häfte eller på din IPad.


Homework for Thursday December 7th:
Kunna possessiva pronomen s. 43 WB och tidsprepositioner s. 46 WBtisdag 21 november 2017

Tyska år 9 Hier wohne ich

Hallo!


Prov fredag 1 december:


Du ska kunna beskriva var du bor, hur du bor och vilka rum och möbler som finns och var möblerna står.
Du ska utgå i från häftet som vi har arbetat med. Där finns möbelord, rumsord, olika typer av boende och fraser för att berätta var något finns.


Du får välja om du ska göra provet muntligt eller skriftligt.tisdag 14 november 2017

Ackusativobjekt

Hej!
Se filmen om satsdelar på tyska!

Tyska år 8 Satsdelar

Till torsdag ska du se filmen nedan och kunna besvara följande frågor:


Vilka satsdelar förkortas s, p, ao?
Vilken bestämd artikel ändras när ordet är a.o?måndag 13 november 2017

Englsih 8c A Visit to Australia

Hello!


Target: Start writing a log entry.


This is your first morning in Australia. You open your eyes and you can't believe what you are seeing. You arrived at night so this is your first view of Australia in daylight.


The picture below is your view. I have chosen what picture you have.


Describe what you feel, see, smell and hear and compare to Sweden or another country you know well.


The words in the wordclouds will help you.

Here are some examples of how you can start your text:

Log entry 1

E: I woke up in a strange place. I saw trees and flowers. I smelled flowers and I felt warm.

C:
I woke up in a strange, warm place. There were trees all around me. Flowers, which grew on the ground,  smelled sweet. I felt excited.

A:
I woke in a strange place surrounded by trees and flowers. Even though the green leafed branches were blocking the sun, it was still warm. I felt happy, breathing in the sweet scent of the flowers.

What you feel: What you hear:
 What you see:
 What you smell:
New South WalesQueensland

Northern TerritorySouth AustraliaTasmania

Victoria
                                          Bildresultat för victoria australien
 Western Australia
fredag 10 november 2017

Tyska år 7 Presens av verb

Hallo!                              10.30-11.20


1. Test - pluraländelser
2. Presens av verb


Hausaufgabe für Freitag 17. November:

Se filmen.
Du ska veta vad verbets stam är och hur man får fram den av verbets grundform.torsdag 9 november 2017