Sidor

fredag 22 september 2017

Tyska år 9 Das Wetter

Hallo!                               12.10-13.00
Ziel: Kunna ackusativformer av personliga och possessiva pronomen.


1. Genomgång possessiva pronomen.
2. ÜB S. 112. Gör Übung A+B + Arbetsblad G10.


Kom ihåg väderorden s. 36 ÜB till tisdag.Tyska år 7 Substantiv

Hallo!                         10.35-11.25
Ziel: Kunna slå upp i lexikon


1. Läxförhör.
2. ÜB S. 101. Slå upp i ordböcker.
3. ÜB S. 102-103. Obestämd artikel.


Hausaufgabe für Mittwoch 27 September:
Lär dig substantiven med bestämd artikel ÜB S. 99.

torsdag 21 september 2017

Tyska år 8 Perfekt av verb

Hallo!                            13.05-13.55
Ziel: förstå vad perfekt är och kunna få fram formen av regelbundna verb.


1. Gemensam genomgång. ÜB S. 122
2. ÜB s. 123-124 gör övning A,B.


Hausaufgabe für Donnerstag 28. September:
Du ska kunna reglerna s. 122, samt se anteckningar.
Du ska kunna perfektformerna av verben i övningen s. 123.

onsdag 20 september 2017

Tyska år 9 Das Wetter

Hallo!                              13.00-13.50
Ziel: Kunna berätta om vädret.

1. I par ska ni berätta om vädret i olika länder. Du ska använda fraser från s. 36, 38 ÜB. Visa inte din karta för din kamrat. Förbered dig 1 minut tyst vad du ska säga.
2. Du som lyssnar ska göra korta anteckningar av det som personen säger. Sedan jämför du dina anteckningar med kartan.
3. Byt roller.

Välj ett av följande länder. Välj inte samma land! Klicka på länken för att komma till ditt land.

Österreich
Deutschland
Die Schweiz

4. ÜB S. 38-39. Hörförståelse.

tisdag 19 september 2017

Tyska år 7 Meine Freunde und ich

Hallo!                           12.30-13.20
Ziel: Kunna berätta om sig själv i skrift.


1. Läxförhör
2. ÜB S. 9. Hörförståelse B.
3. Du ska skriva en presentation av dig själv. Använd presentationerna av Tobias och Juliane s. 12 T som modell. Ord och fraser till texten hittar på på s. 10. 12 i TB samt s. 8 ÜB.
Du ska skriva i Pages och lämna in i Showbie.


Kom ihåg läxan till fredag.Tyska år 9 Das Wetter

Hallo!                             8.20-9.10
Ziel: Kunna tala om vädret.


I grupper kommer ni att återberätta text 1B för mig.
Under tiden arbetar ni andra med följande:

1. ÜB S. 36-37. Läs orden högt parvis/gruppvis. Översätt dem muntligt.
2. Gör Aufgabe 1+2. Skriv i skrivhäftet.
3. Träna på uttrycken i Glosboken.se. Tyska år 9


Hausaufgabe für Dienstag 26. September:
Kunna väderorden s. 36 ÜB.

måndag 18 september 2017

English 7a Music

Hello!                             12.25-13.20
Target: Lära sig nya ord och fraser.


1. Text book p. 16-17. Text work.
2. Work in your groups. Read and translate p.16-17.
3. Practice your listening skills Lyricstraining


Remember yor homework for Thursday.
Learn the words for the text about Adele. Use globoken.se.