Sidor

torsdag 28 augusti 2014

tyska år 8-9 repetition frågeord

Liebe Schüler /innen!

Das Ziel heute: Kunna ställa frågor med hjälp av frågeord.

Fragen - Antworten
 1. Skriv färdigt dina frågor till bänkkompisen.
 2. Ställ frågorna till varandra på tyska och besvara frågorna på tyska. Skriv ner svaren.
 3. Ställ ni några av dina frågor till minst 3 andra personer i gruppen. Skriv ner svaren. Tala tyska hela tiden.
 4. Berätta 4 fakta om din bänkpartner och  en fakta om två andra personer.
In der Stadt - Wettkampf!

Tyska år 7

Liebe Schüler/innen!

Dagens mål: Att lära sig några bra klassrumsfraser.

 1. Var kan man använda tyskan? Vi läser och översätter tillsammans.
 2. Klassrumsfraser.ÜB S. 5. Arbeta i par. Läs fraserna flera gånger och tänk på uttalet.
 3. Gör övning B sid. 6.

onsdag 27 augusti 2014

Repetition Tyska år 8-9

Liebe Schüler/innen

Das Ziel heute: kunna spela upp dialogen samt kunna klockan. 1. Übt euren Dialog für 10 Minuten.
 2. Spielt den Dialog vor der Klasse vor.
 3. Fragewörter - Fragen schriftlich an deinen Partner/ deine Partnerin stellen.

Hausaufgabe für Dienstag: Titta på följande filmer
Båda grupperna: Die UhrPresens av haben och sein

År 8:Presens av regelbundna verb. Presens av verb med omljud

År 9: Perfekt av regelbundna och oregelbundna verb


tisdag 26 augusti 2014

In der Stadt - repetition, tyska år 8-9

Liebe Schüler/innen!

Dagens mål: Att kunna skriva en dialog med en vägbeskrivning.


 1. Läxförhör. Gå in på Kahoot.it på era telefoner. Följ mina instruktioner.
 2. Skriv en kort dialog där ni frågar någon om vägen och får en kort vägbeskrivning. Använd  uttrycken för till vänster, till höger, rakt fram  samt de substantiv och prepositioner ni har haft i läxa till idag.
       Dialogen ska bli färdig idag och spelas upp i morgon.