Sidor

tisdag 25 november 2014

Tyska år 9

Hallo!

Ziel: Kunna prepositioner som styr ackusativ.

Idag börjar vi med ett läsförståelsetest.

Därefter arbetar ni vidare med ert häfte med prepositionerna.

Läxa till torsdag 27 November: Lär dig prepositionerna som styr ackusativ. Gör klart häftet. Lär dig de personliga pronomen i ackusativ s. 111 ÜB.

Tyska år 8

Hallo!

Ziel: Kunna använda oregelbundna verb i perfekt

Idag börjar vi med ett läsförståelsetest.

När det är klart gör ni klart pappret med oregelbundna verb i perfekt
samt övningarna i ÜB: s.126-127.

Läxa till torsdag 2 December: Kunna verben 1-13 från listan över oregelbundna verb.

måndag 24 november 2014

Tyska år 7 Rund um das Jahr

Hallo!

Ziel: Kunna läsa och översätta en text.

Idag ska vi arbeta med strategier för läsning.
Ni ska arbeta parvis med att läsa och översätta en text. Detta arbete ska ni filma och sedan skicka till mig.

Hausaufgabe für Donnerstag 1. Dezember: Titta på filmen och fyll i enkäten.

Presens av tyska verbCreate your free online surveys with SurveyMonkey , the world's leading questionnaire tool.