Sidor

fredag 5 februari 2016

Tyska år 8 Adjektivkomparation

Hallo!


Ziel: Veta hur man komparerar olika adjektiv


1. Vi sammanfattar tillsammans.


2. Arbeta med s. 101-103 ÜB.


3. Gör extra övningar.

torsdag 4 februari 2016

Tyska år 9 Personliga pronomen i ackusativ

Hallo!


Ziel: Kunna använda personliga pronomen i ackusativ.


1. Gör övning A s. 110 ÜB + extra övningspapper


2. Läs gul ruta s. 111 ÜB och gör övning A. Skriv hela meningarna i skrivboken.

Tyska år 7 Presens av verb

Hallo!


Ziel: Kunna verb som får omljud i presens.


1. Diskutera parvis: Vilka vokaler ändrar sig och hur? Vilka personer får omljud?


2. Arbeta med övning A-F s. 133-135 ÜB


3. Skriv av verben från inlägget  1 fabruari och översätt dem. Lär dig verben


4. Lär dig rabbla presens av: Kommen, baden, haben, sein, sehen

onsdag 3 februari 2016

English 8a Verbs and Australia

Hello!


Target: Finish verb part 9 and start writing your first entry.


1. Work with your grammar paper. Correct with the key after each finished part. 30 minutes.


2. Look at the instructions in Showbie and the blog entry of 1 February.
Homework for Wednesday 10 February:


Hand in your first log entry  in Showbie and verb paper part 10 should be finished.tisdag 2 februari 2016

Tyska år 9 Der Körper

Hallo!


Ziel: Kunna beskriva minst två sjukdomar


1. Gör övning D s. 67 ÜB. Träna in samtalen flera gånger. Spela upp rygg mot rygg


Hausaufgabe für Donnerstag 4. Februar:


Du ska kunna personliga pronomen i ackusativ s. 110 ÜB.
Prüfung Kapitel 11 Dienstag 9. Februar:


Du ska kunna:
Ord för olika kroppsdelar och delar i ansiktet.
Se målen för kapitel 11.
Läs igenom texterna flera gånger så att du kan dem.

Tyska år 7 Rund um das Jahr

Hallo!


Ziel: Kunna berätta om en årstid som du gillar och ogillar


1. Läxförhör


2. Skriv om två årstider. Använd uttryck från s. 20 TB och s 19 ÜB som hjälp.


3. Låt en kompis läsa dina texter. Ge 2 förbättrande kommentarer.


4. Bearbeta dina texter.


5. Skriv rent i Pages och infoga en lämplig bild till dina texter.


6. Skicka det färdiga dokumentet till mig.
Kom ihåg grammatikprov på tisdag 9 februari! Se info i inlägg från 1 februari.Tyska år 8 Guten Appetit!

Hallo!


Ziel: Kunna läsa och översätta en dialog med flyt.


1. Arbeta tre och tre. Läs dialogen 3 gånger, växla mellan rollerna. TB s. 70-71


2. Översätt noga muntligt med styckeordlistan.


3. Gör övn. D s. 65 ÜB.

måndag 1 februari 2016

Tyska år 7 Rund um das Jahr

Hallo!


Ziel: Kunna läsa med flyt


1. Läs och översätt s. 20 TB parvis. Läs minst 2 gånger.


2. Vi går igenom vissa uttryck. Skriv och översätt dem.
Prov tisdag 9 februari: Verb i presens


Läs dina anteckningar, se på filmerna och läs s. 124-135 ÜB


Du ska kunna:
Hur man får fram presens formen från infinitivformen
Personändelserna
Vid vilka verb kan lägger till ett extra -e  
Presens med omljud.


Du ska lära dig presens av dessa verb och vad de betyder på svenska:
spielen                                               haben
wohnen                                              sein
machen                                              lesen
singen                                                sehen
kommen                                            sprechen
hören                                                 treffen
gehen                                                 fahren
schwimmen                                       laufen
reiten                                                 essen
tanzen                                               schlafen
trinken                                              geben
intressieren                                       nehmen
arbeiten
baden
öffnen

Tyska år 9 Der Körper

Hallo!


Ziel: Lära sig en dialog utantill


1. Vi lyssnar till text B. Sedan läser vi den parvis.
2. Översätt texten i paren.
3. Träna sedan växelvis så att ni kan dialogen utantill.
Hausaufgabe für Dienstag 9. Februar:


Lär dig din dialog ( alla roller) för att spela upp.English 8a A Visit To Australia

Hello!


Target: Start writing a log entry.


This is your first morning in Australia. You open your eyes and you can't believe what you are seeing. You arrived at night so this is your first view of Australia in daylight.


The picture below is your view. I have chosen what picture you have.


Describe what you feel, see, smell and hear and compare to Sweden or another country you know well.


The words in the wordclouds will help you. Use the past tense.


What you feel:
 What you hear:
 What you see:
 What you smell:
New South WalesQueensland

Northern TerritorySouth AustraliaTasmania

Victoria

Western Australia
Here are some examples of how you can start your text:


Log entry 1


E: I woke up in a strange place. I saw trees and flowers. I smelled flowers and I felt warm.

C:
I woke up in a strange, warm place. There were trees all around me. Flowers, which grew on the ground,  smelled sweet. I felt excited.
A:
I woke in a strange place surrounded by trees and flowers. The green leafed branches were blocking the sun, but it was still warm. I felt happy, breathing in the sweet scent of the flowers.

Tyska år 8 Adjektiv

Hallo!


Ziel: Lära sig fler adjektiv


1. Kahoot (verb i perfekt)


2. Adjektiv och motsatsord. Vi skriver tillsammans och översätter.
Hausaufgabe für Freitag 5. Februar:


Titta på filmen flera gånger. På torsdag ska du kunna berätta hur man komparer adjektiv på tyska.
Du ska också lära dig adjektiven vi arbetat med idag.