Sidor

fredag 7 oktober 2016

English 8a Writing an essay

Hello!
Target: Collect ideas for your essay


1. We make a mindmap together.
2. essay instruktions.
3. Model text.
4. Make a short plan what you will write about.


You will have time in class to write the essay.


Hand in the essay on Showbie 20th October.Tyska år 8 Verb i perfekt

Hallo!                    8.20-9.10
Ziel: Lära sig fler verb i perfekt.


1. Arbeta vidare med verb i perfekt s. 122-124 ÜB.
2. Gör arbetsblad G10.torsdag 6 oktober 2016

Tyska år 7 Obestämd artikel

Hallo!         14.20-13.10
Ziel: Kunna använda obestämd artikel på tyska.

1. Muntlig redovisning i par.
2. Resten av gruppen arbetar  vidare med övn C-G s. 103-104 ÜB.
3. Gör övning A s. 101 ÜB.Tyska år 9 Dativprepositioner

Hallo!                            9.30-10.20
Ziel: Kunna använda prepositionerna som styr ackusativ och de som styr dativ.


1. Översätt meningarna 1-23.
2. Del B. Översätt meningarna 1-10.
3. Vi går igenom meningarna tillsammans.English 8a Reading strategies

Hello!                            8.20-9.20
Target: How to read and understand a text- Reading strategies

1. The Globe magasine p. 86.
 I read the text to you.
- vocabulary
- different parts in the text.
- how important are the different parts for your understanding?

2. Kahoot!


Remember to make your reading of the text Kewal's story.onsdag 5 oktober 2016

Tyska år 8 Mein Sommerferien

Hallo!                        13.05-13.55
Ziel: Kunna prata om vad man brukar göra (på sommaren).


1. S. 9 ÜB. Skriv fullständiga meningar i ditt skrivhäfte.
2. Berätta för din bänkkamrat på tyska. bind samman med und och aber.


Hausaufgabe für Freitag 7. Oktober:
Lär dig tidsuttrycken s. 9 + 1-8 på listan.Tyska år 9 Über Berg und Tal

Hallo!                          8.20-9.10
Ziel: Kunna läsa och förstå en text.


1. Skriv klart din återberättelse. ca 20 minuter.
2. Läs text C. Hitta de tre felen.
3. Skriv om de felaktiga meningarna så att de blir rätt.tisdag 4 oktober 2016

Tyska år 9 Über Berg und Tal

Hallo!                           14.20-15.10
Ziel: Kunna återberätta en text.


1. Übung B. Schreibe einen Text zu den Bildern. Schreibe in Pages.
Tänk på att använda olika tidsuttryck, konjunktioner, variation i meningsbyggnad och skriv i perfekt.

Lämna in i Unikum senast fredag 7 Oktober.


Gör ytterligare 5 översättningsmeningar om dativprepositionerna till fredag .
Har du redan gjort alla 23 meningarna behöver du inte göra mer till fredag.


Tyska år 8 Mein Sommerferien

Hallo!            9.20-10.10
Ziel: Kunna uttrycka åsikter om olika aktiviteter.


1. Vi går igenom vad som krävs på den muntliga redovisningen tisdagen 11 oktober.
2. Välj 4 positiva kommentarer och 3-4 negativa kommentarer som du lär dig.
3. Hörförståelse ÜB s. 8


Muntlig redovisning i par tisdagen 11 oktober:
Du ska kunna samtala kring de olika aktiviteterna s. 11-12 i TB.
Utgå i från frågorna i Aufgabe 2 och svarsmodellen s. 13 TB
Lär dig minst 4 positiva och minst 3 negativa motiveringar s. 13 TB.

T.ex.
- Welche Aktivitäten möchtest du probieren?
*Ich möchte gern Wandern. Das ist erfrischend.

- Welche Aktivitäten möchtest du nicht probieren?
* Ich möchte nicht Sommerrodeln probieren. Das ist nichts für mich.Tyska år 7 Meien Freunde und ich

Hallo!            8.20-9.10
Ziel: Lära sig en dikt utantill.

1. TB s. 13 Läs snyggt på tyska. Lär dig en dikt utantill.
2. Gör övning E s. 12 ÜB.

Kom ihåg muntligt läsförhör på torsdag!


måndag 3 oktober 2016

Tyska år 7 Meine Freunde und ich

Hallo!                12.20-13.10
Ziel: Kunna bekanta sig med någon muntligt.

1. Übung A S. 11 ÜB Träna muntligt tillsammans utifrån modellen. Bygg sedan ut med fler fraser från s. 10 TB.Hausaufgabe für Donnestag 6. Oktober:
Kunna bekanta dig med någon muntligt. Utgå i från modellen s. 11 övn. boken och bygg ut med fler frågor och svar sa 10 TB.English 9a USA

Hello!                              10.05-11.05
Target: Collect ideas for the essay.


1. Discuss with your peer in English and write a list of words:
     What do you think of when you hear och read USA?
2. We put our thoughts together.
3. Choose a topic for your essay and start making an outline. We make a model together.


Time for writing: 5th, 10th, 12th October.


Hand in you essay in Unikum 14th October.


Homework for Wedensday 12 October:
Learn 20 new vebs: leave-see