Sidor

tisdag 4 oktober 2016

Tyska år 8 Mein Sommerferien

Hallo!            9.20-10.10
Ziel: Kunna uttrycka åsikter om olika aktiviteter.


1. Vi går igenom vad som krävs på den muntliga redovisningen tisdagen 11 oktober.
2. Välj 4 positiva kommentarer och 3-4 negativa kommentarer som du lär dig.
3. Hörförståelse ÜB s. 8


Muntlig redovisning i par tisdagen 11 oktober:
Du ska kunna samtala kring de olika aktiviteterna s. 11-12 i TB.
Utgå i från frågorna i Aufgabe 2 och svarsmodellen s. 13 TB
Lär dig minst 4 positiva och minst 3 negativa motiveringar s. 13 TB.

T.ex.
- Welche Aktivitäten möchtest du probieren?
*Ich möchte gern Wandern. Das ist erfrischend.

- Welche Aktivitäten möchtest du nicht probieren?
* Ich möchte nicht Sommerrodeln probieren. Das ist nichts für mich.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar