Sidor

fredag 22 januari 2016

Tyska år 8 Repetition perfekt av verb

Hallo!


Ziel: Att repetera och befästa perfektformen av olika verb
1. Ni ska i grupper arbeta med två olika övningar där ni ska använda olika lappar.


2. Ni ska repetera de regelbundna och oregelbundna verben och dess perfektformer. Använd de två papper som ni har arbetat med där ni har skrivit verbens infinitiv, presens och perfektform.
Hausaufgabe für Freitag 29. Januar:


Repetera och lär dig fler regelbundna och oregelbundna verb i infinitiv, presens och perfekt.

torsdag 21 januari 2016

Tyska år 9 Satsdelar

Hallo!


Ziel: Kunna ta ut satsdelar och översätta enkla meningar.


1. Vi går igenom meningar från förra veckan och repeterar frågorna.


2. Arbeta med häftet om satsdelar. Läs första sidan högt i små grupper. ta ut satsdelarna först, översätt sedan meningarna till tyska.
Hausaufgabe für Donnerstag 28 Januar:


Gör klart meningar 1-20 i grammatikhäftet.onsdag 20 januari 2016

English 8a Grammar work

Hello!
Homework for Wednesday 27 January:


  • Lär dig de possessiva pronomina, både de förenade och de självständiga formerna. Se arbetshäftet+skrivhäftet


  • Se filmen nedan.
Du ska kunna besvara följande frågor:


1. Vad heter de tre temaformerna?
2. Vilka tempus består av hjälpverb + huvudverb? (3 st)
3. Vilka tre typer av meningar finns det? (olika uttryckssätt)


  • Gör kapitel 8 i arbetshäftet (2 sidor), gärna mer.
tisdag 19 januari 2016

Tyska år 9 Der Körper

Hallo!


Ziel: Kunna prata om olika sjukdomar


1. Vilka sjukdomar kommer du ihåg från igår?


2. Gör klart övning A s. 64 ÜB.


3. Gör övning B s. 65 ÜB. Skriv först och fråga varandra på tyska.


4. Gör övning C s. 65-66. Schreibt im Schreibheft.

måndag 18 januari 2016

Tyska år 9 Der Körper

Hallo!


Ziel: Kunna översätta en text med flyt samt kunna namnen på några sjukdomar.


1. Vi översätter dialogerna noga tillsammans.


2. Markera 15 ord/fraser i styckeordlistan  s.113 TB eller i texten s. 64-65 TB, som du vill lära dig.


3. Gör Övning A:1-2 s. 64 ÜB. Schreibt im Schreibheft.


4. Exit question.
Hausaufgabe für Dienstag 26 Januar:


Lär dig de15 ord/fraser från text A, som du har valt.English 8a Australia

Hello!


Target: Practice listening skills. Know the states and territories in Australia.


1. We listen to Newsreel.


2. Australia. Find the following facts and statistics. Show your sources of information. Use at least two sources!


Capital city:
Largest city:
Population:
Head of state:
Languages:
Currency:
3. Geography. Learn the states, territories and cities. Use this link: Seterra