Sidor

onsdag 4 februari 2015

English 7a Questions

Hello1

Goal: Know how to make questions.


 1. Work in Groups of 4. Read and translate p. 41 in BB.
 2. How to make questions.
 3. Write a question on the text, using all the question words.


Homework for Tuesday 10 February:   Learn and practise the questions words at Glosboken.se. Read the text  p. 41 BB, enough times so you know it and can ask and answer questions about it..

Tyska år 9 Lässtrategier

Hallo!

Ziel: Kamratbedöma andras filmer.

 1. Titta på varandras filmer och markera vilka strategier de använder.
 2. Titta på din egen film och markera vilka strategier du tycker att du använder.
 3. Jämför varandras kommentarer.
 4. Fundera kring vilka strategier du använder och vilka du kan behöva utveckla.

Tyska år 8 Guten Apetit!

Hallo!

Ziel: Kunna delta i en restaurangsituation.

Fortsätt att träna i era grupper.

tisdag 3 februari 2015

Tyska år 7 thomas und Pluto

Hallo!

Ziel: Att förbättra ordförrådet.

 1. Arbeta tillsammans med att översätta texten.
 2. Gör klart meningarna från förra lektionen.
 3. Under tiden så kommer jag att prata om min bedömning av era julfilmer.
 4. Vi läser dialogen tillsammans.

English 7a The two Leo Browns

Hello!

Goal: Enhance your vocabulary and your reading skills.

 1. Homework check
 2. We go through the correct translations of the sentences from the paper Confusing Words.
 3. We work with a text on p. 41 in BB.
 4. We go through words which are difficult to pronounce.

Tyska år 9 Lässtrategier

Hallo!

Ziel: Träna era lässtrategier.

Ni ska arbeta parvis med uppgiften som ni får av mig.

Läs instruktionerna noga och filma ert arbete.

Hausaufgabe für Donnerstag 5. Februar:   Kunna era ämnesbeskrivningar på tyska.

Tyska år 8 Guten Apetit!

Hallo!

Ziel: Lära sig ord och fraser i en restaurangsituation.

Arbeta med texten och lär er replikerna.

måndag 2 februari 2015

Tyska år 7 thomas und Pluto

Hallo!

Ziel: Kunna läsa och förstå en text.

 1. Vi lyssnar på texten tillsammans.
 2. Läs texten 2+2.
 3. Arbete med meningarna på pappret.


Hausaufgabe für Donnerstag 5. Februar: Du ska kunna meningarna på pappret.