Sidor

fredag 8 april 2016

Tyska år 8 Konjunktioner

Hallo!


Ziel: Lära sig några vanliga konjunktioner.


1. Vilka är konjunktionerna? Vi går igenom dem. S. 141 ÜB.


2. Arbeta med övningar för att träna konjunktionernas betydelse.


3. Arbeta med övningar för att mer träna ordföljd efter konjunktioner.
Hausaufgabe für Freitag 15. April:
Lär dig konjunktionerna s. 141 ÜB, samt att kunna använda dem i rätt sammanhang.torsdag 7 april 2016

Tyska år 7 Wer sind Sie?

Hallo!


Ziel: Kunna fråga om och berätta hur mycket klockan är.


1. Förhör på frågeord.
2. Gör s. 141 ÜB, A-C. Skriv svaren i skrivhäftet.


Hausaufgabe für Dienstag 12. April:


Du ska kunna fråga om och berätta hur mycket klockan är. Se s. 141 ÜB.

onsdag 6 april 2016

English 8a Australia

Hello!


Target: Finish the novel.


1. Continue reading and anwering the questions.


2. Hand in you answers on Friday 8 April through Showbie.


In the discussions next week, you should:
  • be able to retell a part of the story
  • be able to express your opinion about what happens in the novel and what different people do or don't do.


Look for more information on the instruction paper, which you also find in Showbie.


Discussion groups:
Monday: Benjamin, Wille, Lana, Linnea                Joel, Oliver, Albin            Emelie, Olle, Hugo


Wednesday: Elin, Moa, Hamza, Josef         Felix, Fanny, Isabelle, Jonathan     Roni, Shakilatisdag 5 april 2016

Tyska år 7 Wer sind Sie?

Hallo!


Ziel: Skriva färdigt intervjun.


1. Gruppvis ska ni göra det muntliga provet.


2. Skriv färdigt intervjun ni påbörjade igår.


3. Träna in samtalet så att ni kan det utantill. Växla roller.Tyska år 8 Essen

Hallo!


Ziel: Kunna kommentera och jämföra matvanor i Tyskland och Sverige


Du ska göra minst 4 jämförelser mellan länderna. Till varje ska du ha en passande bild.
Vid det muntliga framförandet ska du bara visa bilderna och kunna berätta på tyska till dem.


Vi träna på att skriva jämförelser tillsammans och sedan parvis.måndag 4 april 2016

Tyska år 7 Wer sind Sie?

Hallo!


Idag har ni en vikarie Jag är tillbaka i morgon.


1. Rätta era svar till övning A-B s. 26-27 ÜB. Se facit för svaren.


2. Arbeta parvis som ni sitter. Skriv ner en intervju med en känd person, skriv både frågor och svar. Använd så många frågeord ni kan, men inte bara. Se även text s. 28-29 för idéer.
Hausaufgabe für Donnerstag 7. April:


 Lär dig frågeorden och vad de betyder s. 26 i ÜB.


Imorgon ska ni göra det muntliga provet! se tidigare inlägg för information.

English 8a Australia

Hello!


Target: Write questions to visiting teachers


1. Each group should write 5-6 questions ta ask a teacher from the USA. Everyone in the group should write down the questions.


Focus on similarities and differences between schools in Sweden and in the USA.


The group should next week write a short report based on the information from the talk.


2. Continue reading the novel and answering the questions.


Wednesday is the last reading-lesson.


Your answers should be handed in on Friday through Showbie.Tyska år 8 Essen

Hallo!


Ziel: Kunna lyssna och förstå.


1. Was hast du in den Ferien gemacht?


Skriv tre meningar som är så informativa som  möjligt om ditt lov. Använd verb s. 124-127 som hjälp.


2. Berätta i grupper om 3 om ditt lov på tyska.


3. Hörförståelse


4. Läs s. 76-77 och gör övning B s. 69 ÜB.