Sidor

torsdag 20 november 2014

Tyska år 8 Kunna bearbeta en text.

Hallo!

Fortsätt att skriva en förbättrad version av ditt brev.

Skriv den under dagens lektion och lämna in den.

Tyska år 9 Prepositioner som styr ackusativ

Hallo!

Ziel: Lära sig prepositionerna som styr ackusativ.

Idag ska ni få fortsätta arbeta med ackusativformen av substantiv.

Slå upp vad följande ord heter på tyska och skriv dem i din skrivbok.

genom
för, till
mot
utan
om, omkring

Arbeta sedan med häftet som du får av mig.


Hausaufgabe für 25. November: Lär dig prepositionerna och de personliga pronomens ackusativ form ÜB s. xxx

Tyska år 7 Rund um das Jahr

Hallo!

Ziel: Kunna fråga och berätta om vad man gör olika tider på året.


Du ska utgå ifrån de olika typer av frågor du ska kunna ställa.

Skriv dina svar i ditt skrivhäfte och använd uttryck från böckerna.

onsdag 19 november 2014

Engelska 7a,

Hello!

Goal: Be able to improve a text

Today, you will see examples of good sentences and we will discuss what makes them good.

We will also work with incorrect sentences and how you can correct them.


Homework for Tuesday 25. November: 

Du ska förstå och kunna använda verb i presens.
Har du inte gjort klart verbhäftet gör du det.
Träna på verben i appen English vocabulary in use (rosa) nr. 36a-47b. Träna tills du kan övningarna 100%.

tisdag 18 november 2014

Engelska 7a Subject-verb agreement

Hello!

Goal: Be able to use the present tense of verbs

I will go through the general rules for the present tense (presens, nutid).

Work with the exercises I give you.
Tyska år 8 Att kunna förbättra en text

Hallo!

Ziel: Kunna bearbeta och förbättra en text.

Vi börjar med ett förhör av de regelbundna verben.

Ni kommer att få tillbaka era brev och där ska ni utifrån mina markeringar och kommentarer försöka bedöma på vilken nivå era texter befinner sig.

Därefter ska ni bearbeta texten och lämna in en ny version.

måndag 17 november 2014

Tyska år 7 Muntligt prov.


Muntligt prov tisdag 25 november.

Du ska kunna ställa och besvara frågor. Samtala om följande saker:


·        aktiviteter som du eller andra gör under året (nämn flera olika)

·        när du eller andra gör olika aktiviteter (ange månad eller årstid)

·        vad du tycker om det, positivt eller negativt ( lär dig flera olika uttryck)

·        vilken som är din favoritårstid och varför
 
Du hittar ord, fraser och uttryck i TB s. 18-20, ÜB s. 18-21.
 
 
Viel Glück!!

Presens av verb


Tyska år 7 Rund um das Jahr

Hallo!

Ziel: Kunna läsa och förstå en text.


  • Läs s. 20 TB parvis
  • Översätt frågorna och svaren muntligt.
  • Översätt Martins och Marcels svar skriftligt.


Hausaufgabe für Donnerstag 20. November: Du ska kunna de utvalda meningarna s. 20 i TB. Från sv-ty och ty-sv.
De som inte har gjort färdigt övning A-F s. 18-21 ÜB gör det till torsdag 20 november.

Dessa meningar ska du kunna:
Besonders wenn Schnee liegt
Dann laufe ich Ski
Das macht ganz viel Spass!
Das finde ich schön.
Der Frühling ist die beste Jahreszeit.
Dann ist es kalt und dunkel.
Ich liebe es, wenn es warm ist.
Dann kann ich baden gehen.