Sidor

torsdag 11 september 2014

Tyska år 9 Gewitter

Liebe Schüler/innen!

ÅR 9

Ziel: Lära sig nya ord och uttryck.

Vi börjar lektionen tillsammans, men ni avslutar med att arbeta självständigt med uppgifter,

 1. Gemensam genomgång av områdesplanering och områdesmål.
 2. Vi läser s. 6-8 TB tillsammans.
 3. Gör Übung A+B s. 4-5 ÜB.


Vergesst nicht die Hausaufgabe für Dienstag!

Tyska år 8 Die Sommerferien

Liebe Schüler/innen!

ÅR 8

Ziel: Kunna läsa och förstå en text.


Ni kommer att börja lektionen på egen hand och sedan avslutar ni den tillsammans med mig. Det är viktigt att ni fortsätter visa att ni klarar av att ta eget ansvar och att ni hinner med det som jag förväntar mig av er underlektionen.

 1. Repetera s. 7 TB, Aufgabe 2. ca 10 minuter.
 2. Läs s. 8-9 TB parvis högt för varandra.
 3. Samarbeta inom paret och skriv en kort sammanfattning på svenska om varje berättelse. 2 meningar/berättelse.
 4. Gör Aufgabe 1+2. Skriv era svar på tyska.
 5. Ni går igenom era sammanfattningar tillsammans med Åsa.

Vergesst nicht die Hausaufgabe für Dienstag!


Tyska år 7 - Meine Freunde und ich

Liebe Schüler/innen!

Dagens mål: Lära sig två dikter på tyska

Vi kommer att arbeta parallellt med läxförhör och dikterna under dagens lektion.

 1. Skicka din presentation till Åsa via Airdrop.
 2. Jag kommer att sätta ihop er parvis och ni kommer att få hålla ett samtal på tyska.
 3. Undertiden arbetar resten av gruppen med dikterna.
 • S. 13, TB. Arbeta parvis. Läs dikterna högt på tyska översätt dem sedan muntligt.
 • Välj 2 dikter som du översätter skriftligt och lär dig utantill på tyska. Återge dikterna för din bänkkompis.

Extra: Träna på alfabetet. Gå in på länken och ladda ner den på din hemskärm. Languageguide välj Deutsch.

 
 
 
Scrolla ner och välj Das Alphabet. 

onsdag 10 september 2014

English 7a Me and my home

Dear pupils,

Today's goal: Lära dig nya ord för möbler.
 1. Me and my home - working with vocabulary.
   
 • Odd Word Out BB p.77.
 • What's the Word? AB p. 90
 • One Word from two AB p. 90
 • Extra: Spell the Word p.91.Homework: Learn the vocabulary for Tuesday 16. September.
Go to this webbsite: Language Guide. Save it on your Ipad as an App.

Choose British English or American English. Marked with yellow below.

Scroll down to The
House and choose
the house.Tyska år 9 Gewitter

Liebe Schüler/innen!

År 9

Ziel: Kunna läsa och förstå en text, samt kunna översätt den med gott flyt.


Ni kommer att börja områdesarbetet på egen hand. Det är viktigt att ni fortsätter visa att ni klarar av att ta eget ansvar och hinner med det som jag förväntar mig att ni ska hinna göra under lektionen.

 1. Läs kapitelmålen till området Gewitter s. 6 TB.
 2. Läs texten parvis på tyska. Använd styckeordlistan s. 100 TB för att förstå texten.
 3. Översätt rad 1-10 s. 7 TB skriftligt.
 4. Extra: gör Übung A s. 4 ÜB.


Hausaufgabe für Dienstag 16. September: Lär dig de markerade orden s. 100 TB. Du ska kunna översätta s. 6-8 i TB med gott flyt.

Tyska år 8 Die Sommerferien

Liebe Schüler/innen!

ÅR 8

Ziel: Lära sig uttryck som berättar vad någon har gjort

 1. Gemensam genomgång av områdesplanering och områdesmål.
 2. Gör Aufgabe 1 S. 7 TB.
 3. Rätta med facit.
 4. Fortsätt med Aufgabe 2.


Hausaufgabe für Dienstag 16. September: Lär dig meningarna s. 7 TB. Genom att titta på bilderna ska du kunna berätta vad personerna har gjort. Gör t.o.m. mening 10 på pappret Starka verb med omljud i presens

tisdag 9 september 2014

tyska år 7 - Meine Freunde und ich

Liebe Schüler/innen!

Dagens mål: Kunna berätta om mig och min familj.

 1. Arbeta vidare med din presentation i Pages. skicka till Åsa via Airdrop när du är klar. Ca 20 minuter
 2. Arbeta med extraövningarna om du blir klar tidigare.
 3. Gör Übung D, S. 11 ÜB. Arbeta parvis. Byt roller och träna på dialogen. Ca 10 minuter.
 4. Träna på alfabetet. Gå in på länken och ladda ner den på din hemskärm. Languageguide välj Deutsch.

Engelska 7a Me and my home

Me and my home (furniture)
Dear pupils,

Today's goal: Få kunskap om olika strategier för ordinlärning. Lära dig nya ord för möbler.

Today we are going to start working with the topic Me and my home. You will learn vocabulary about furniture, and things in the kitchen and prepositions by practicing your listening, reading, speaking and writing skills.
 1. Homework check
 2. Strategies for learning new vocabulary. I will give you some tips.
 3. Me and my home - working with vocabulary.
 • Listening exercise BB p.74
 • Odd Word Out BB p.77.
 • What's the Word? AB p. 90
 • One Word from two AB p. 90
 • Extra: Spell the Word p.91.


Tyska år 8-9, repetition

Liebe Schüler/innen!

Dagens mål: Befästa kunskaper om - presens med omljud respektive - adjektivets komparation.

Dagens arbete kommer att vara uppdelat efter årskurs.

År 8: Arbeta vidare med presensmeningarna. Gå vidare till de som har omljud i presens.

År 9: Genomför enkäten enskilt genom att gå in på denna länk: Adjektivets komparationer 
När ni har svarat klart går vi igenom svaren och ni motiverar era svar.


Vi avslutar gemensamt med att spela Kahoot! Vi stannar upp och förklarar svaren.

måndag 8 september 2014

Tyska år 7 - Meine Freunde und ich

Liebe Schüler/innen!

Dagens mål: Kunna bekanta sig med en person genom att kunna ställa och besvara frågor.


 1. Repetition - klassrumsfraser. Arbeta parvis med uppgifterna C + D i  S. 7 ÜB. Ca 5 minuter.
 2. Skriv färdigt er dialog. Ca 15 minuter.
 3. Gör Übung A, S. 8 ÜB.
 • Skriv i Pages, använd mallen "Uthyres" eller "Upphittat".
 • Infoga en bild på dig själv (och dina familj)
 • Använd  mallen i övningsboken och berätta så mycket som möjligt på tyska.

Hausaufgabe für Donnerstag: Lär dig frågorna och svaren s. 10 TB, muntligt och skriftligt.
Du ska kunna delta i ett samtal där ni ska lära känna varandra.