Sidor

torsdag 14 april 2016

Tyska år 9 Prepositioner som styr dativ

Hallo!


Hausafugabe für Dienstag 19. April:

Du ska kunna prepositionerna som styr dativ och vad de betyder.


Mündliche Prüfung Donnerstag 21. April:

Samtal om olika uppfattningar om Sverige och vad du tycker om det.

Tyska år 7 Wer sind Sie?

Hallo!
Hausaufgabe für Dienstag 19. April:


Lär dig yrkesorden med bestämd artikel och vad de betyder på svenska. Övningsboken s. 28

måndag 11 april 2016

Tyska år 7 Wer sind Sie?

Hallo!


Ziel: Kunna översätta en text med flyt.


1. Arbeta 2+2 med att översätta s. 28-29 TB noga.


2. Gör klart övningar A-C s. 141 ÜB.


3. Arbeta med Duolingo eller med häftet om Essen mm.


Tyska år 9 Schweden und Deutschland

Hallo!


Ziel: Kunna jämföra olika uppfattningar och tycka något om den åsikten.


Ni ska skriva ner 3-5 kommentarer från olika personer och berätta vad du tycker om det och om det stämmer.
Era texter blir sedan ert diskussionsunderlag inför den muntliga uppgiften.
Den muntliga diskussionen hålls torsdagen 21 april.


Detta ska göras under 3 lektioner.


1. Vi går igenom och jämför två exempeltexter:


Kamilla sagt, dass es in Schweden keine Zigarettenautomaten gibt. Das stimmt, und das finde ich gut. Rauchen ist nicht gut für dich.


Kamilla erzählt, dass man in Schweden Zigaretten nur im Geschäft kaufen kann. In Deutschland kann man aber Zigaretten auch in Automaten kaufen. Ich finde es seht gut, dass es hier keine Automaten gibt, weil Rauchen nicht Gesund ist. Es ist auch furchtbar teuer.


2. Skriv en text parvis om Malte och skor.


3. Läs varandras texter och lyft fram 3 bra saker och 2 saker som kan förbättras.


4. Skriv om er text så att den blir bättre. Ni kan också inspireras från den texten som de andra skrev när ni ska förbättra er egen.


5. Skriv nu era egna texter. Utgå ifrån informationen s. 57-59 TB.English 8a Australia

Hello!


Target: Participate in book discussions and write a report.


1. In your groups from Wednesday's talk with the American visitors, you should write a report about what you found out.


Let one person in the group write the report and hand it in on Showbie.


What are the similarities and differences that you learned about?
What other information did you get from the person you interviewed?


2. Work with Read Theory or Lyric training ( if you have your own headphones)

Tyska år 8 Essen

Hallo!


Ziel: Kunna skriva minst 3 jämförelser.


Detta ska göras under måndagens och tisdagens lektion:


1. Du ska skriva minst 3 jämförelser mellan länderna. Till varje jämförelse ska du ha en passande bild.
Vid det muntliga framförandet ska du bara visa bilderna och kunna berätta på tyska till dem, med hjälp av stödord.
  • Du ska jämföra mat och matvanor i Tysktalande länder och Sverige, ta med både likheter och olikheter.
  • Du ska skriva en egen kommentar om vad du tycker om det.
  • Du kan hitta inspiration i textboken kap. 12-13, men också ta med annan mat eller andra matvanor som du känner till.
  • Använd en eller flera konjunktioner.
2. När du har skrivit 2 jämförelser byter du med en kompis och så ger ni varandra återkoppling på texten.


3. Gör eventuella förbättringar på texten.


4. Skriv de resterande jämförelserna.


5. Om det finna tid så byter ni igen och ger varandra återkoppling på de resterande jämförelserna.


Fredag 15 april: Då presenterar ni era muntliga framföranden.