Sidor

fredag 29 januari 2016

Tyska år 8 Guten Appetit!

Hallo!


Ziel: Att lära sig några frukter och grönsaker


Ni ska idag arbeta med frukter och grönsaker. Välj minst 7 frukter och 7 grönsaker som du lär dig inkl. bestämd artikel. Arbeta med denna länk Languageguide Kapitel: Die Nahrung - Obst + Gemüse
Kom ihåg!


Läxa till tisdag, se inlägg 25/1.torsdag 28 januari 2016

Tyska år 9 Ackusativobjekt

Hallo!


Ziel: Vara säker på satsdelarna och hur man tar ut dem. Personliga pronomen i ackusativ.


1. Vi går igenom några av meningarna och diskuterar dem.


2. Gå igenom personliga pronomen i ackusativ.


3. Arbeta klart med häftet.


4. Gör extra papper om nominativ/ackusativ.
Hausaufgabe für Donnerstag 4. Februar:


Lär dig de personliga pronomen i ackusativform.

Tyska år 7 Rund um das Jahr

Hallo!


Ziel:Kunna läsa och förstå en text


1. Verbförhör


2. Gör klart övn. F s. 21. Är du klar så träna på meningarna.


3. Textarbete. Lyssna 2 gånger. Läs och översätt parvis.


4. Gör Aufgaben. prata tyska hela tiden!
Hausaufgabe für Donnerstag 4. Februar:


Se filmen nedan vid minst två tillfällen, olika dagar.


onsdag 27 januari 2016

English 8a Australia and verbs

Hello!


Target: Know how to use verbs in the present and the simple past tense.


1. You will get your English rubrics


2. I go through the Australia  work plan


3. Present statistics of Australia


4. Verbpaper part 9-10
Homework for Wednesday 3 February:


Finish part 9-10 in the verbpaper.tisdag 26 januari 2016

Tyska år 9 Der Körper

Hallo!


Ziel: Kunna prata om olika sjukdomar


1. Arbeta med övning B s. 65, 1-2. Skriv i skrivboken


2. Övning C s. 65-66. Skriv i skrivboken


3. Träna på meningarna som står på tavlan.Tyska år 7 Rund um das Jahr

Hallo!


Ziel: Vara säker på månadernas namn och veta vad "i juni" heter


1. Repetera följande uttryck med din kompis:


På vintern
det är härligt
jag åker skridskor
på våren plockar jag blommor
det tycker jag om


Gör övning D-F s. 20-21 ÜB.
Kom ihåg läxa till torsdag 28/2: Presens av haben och sein
Hausaufgabe für Dienstag 2. Februar:


Lär dig meningarna 1-10 s. 21 ÜB. Muntligt och skriftligt.Tyska år 8 Guten Appetit!

Hallo!


Ziel: Kunna berätta vad man tycker om en maträtt


1. Gör klart övning A s. 62 ÜB.


2. Träna muntligt övning B s. 63 ÜB.


3. Skriv ner uttrycken i gul ruta s. 63 ÜB i skrivhäftet och översätt dem.
Kom ihåg läxan till fredag! Se förra fredagens lektion.

måndag 25 januari 2016

Tyska år 7 Jämföra juletid i Tyskland och Sverige

Hallo!


Ziel: Bli klar med dina jämförelser


1. Gör klart din film i IMovie.
2. Ladda över den på mitt youtube-konto
3. Gör klart presens sv verb s. 125-131 i ÜB.
4. Arbeta med Duolingo
Hausaufgabe für Donnerstag 28. Januar:


Du ska kunna presens av haben och sein, s. 129-131 i ÜB.

Tyska år 9 Der Körper


Hallo!


Ziel: Kunna prata om olika sjukdomar


1. Markera 15 ord/fraser i styckeordlistan  s.113 TB eller i texten s. 64-65 TB, som du vill lära dig.

2. Gör Övning A:1-2 s. 64 ÜB. Schreibt im Schreibheft.

3. Gör övning B s. 65 ÜB. Skriv först och fråga varandra på tyska.

4. Gör övning C s. 65-66. Schreibt im Schreibheft.

5.Extraövningar.


Hausaufgabe für Montag 1 Februar:


Lär dig de ord och fraser som ni har valt.


Kom ihåg översättningsmeningarna till torsdag!!Tyska år 8 Guten Appetit!

Hallo!


Ziel: Lära sig några maträtter på tyska.


1. TB s. 68. Die Speisekarte. Läs den högt parvis. Skriv maträtterna med svensk översättning i ditt skrivhäfte.


2. Gör sedan övning A s. 62 ÜB.
Hausaufgabe für Dienstag 2. Febuar:


Kunna maträtterna s. 68 TB på svenska och tyska samt åsiktsuttrycken s. 62-63 i ÜB.