Sidor

torsdag 1 oktober 2015

Tyska år 9 Repetition av perfekt

Hallo!

Ziel: Kunna använda perfekt på tyska.


Gör uppgifterna s. 124-128 i ÜB. Läs instruktionerna noga innan du börjar.

Tyska år 7 Bestämd artikel

Hallo!

Ziel: Veta reglerna kring vilken bestämd artikel ett ord har.

 • Läxförhör: du ska besvara frågan och förklara för din kompis: vilka bestämda och obestämda artiklar finns på tyska och hur hör de ihop?
 • Vi går igenom reglerna.
 • Arbeta vidare med uppgifter s. 100-104.


Hausaufgabe für 8. Oktober:

Du ska vara klar med alla uppgifter s. 99-104 i övningsboken.

onsdag 30 september 2015

Tyska år 8 Die Sommerferien

Hallo!


Ziel: Kunna berätta om något man (inte) vill göra.


 • Läs och berätta vad texterna handlar om s. 11-12.
 • Intervjua varandra parvis utifrån frågorna s. 13.
 • Lär dig minst 7  uttrycken från gula rutan och från texten, både positiva och negativa.


Diagnos Kap. 1: Onsdag 7 oktober!

Besvara ett brev på tyska: Måndag 12 oktober!

tisdag 29 september 2015

Tyska år 9 Gewitter

Hallo!

Ziel: Kunna något om området kring Bodensjön.


 • Vi arbetar klart med uppgifterna om Bodensjön.


Diagnos kap. 1: Torsdag 8 oktober.
Du visa att du når målen s. 6 TB, samt kan återberätta texten. Du ska även lära dig de ord och fraser vi har översatt tillsammans.


Till torsdag 1 oktober: Se denna film flera gånger så att du själv kan förklara hur perfekt fungerar på tyska.

Tyska år 7 Diagnos

Hallo!

Idag ska vi ha diagnos på kapitel 2.

När du är färdig arbetar du vidare med bestämd artikel s. 99-100 i övningsboken.

Viel Glück!

Kom ihåg läxan till torsdag, se förra torsdagens lektion.

English 8a How to write a summary

Hello!

Goal: Practice how to write a summary.

Hand in your text It's nor fair! to showbie.
Hand in your recordning of N'dale's story


 • We are going to work in two different groups.
 • Wach the film.
 • Go through the hand out.
 • Write a summary of the text on p. 22-23 in pairs. We all children are...
 • Read out your summary to the rest of the group.måndag 28 september 2015

Tyska år 8 Die Sommerferien

Hallo!


Ziel: Kunna samtala om länder man har besökt eller vill besöka.

 • Vi kollar av övningar ni ska ha gjort till idag ÜB S. 4, 5, 7

 • Miniprojekt S. 10 ÜB. Vad betyder frågorna och svaren?
 • Arbeta i tre grupper och samtala utifrån fraserna. Skriv en kort sammanfattning om en av personerna.

Diagnos Kapitel 1: Onsdag 7oktober.
Du ska visa att du når målen s. 6 i TB, samt de ord och uttryck som vi har översatt på tavlan tillsammans.

Besvara ett brev på tyska: Måndag 12 oktober.
Du ska kunna besvara ett brev på tyska där du berättar om vad du har gjort i sommar och vad du brukar göra på sommaren. Ju fler fraser och uttryck som du använder utifrån det område som vi har arbetat med desto bättre.