Sidor

torsdag 22 januari 2015

Presen av verb med omljud

Tyska år 7 Verb i presens, fortsättning.

Hallo!

Ziel: Att kunna använda verb i presens.

Vi repeterar vad vi pratade om före jul.

Vi arbetar med sidan 125-128 i ÜB. Dessa sidor ska vara klara till tisdag!

Är du färdig?
Fråga mig om extrauppgifter!

onsdag 21 januari 2015

English 7a I'm starving!

Hello!

Goal: Be able to read and understand a text. Learn useful phrases.


 1. Work with your deskpartner. Read p. 56-57 in Base Book including the caption (the small text next to the picture)
 2. Make the exercise Look and Learn and answer the 8 questions. Write the expressions in your note book, both in English and in Swedish.
 3. Translate the text together orally. Use the wordlist on p. 135-136 in Base Book
 4. Practise the expressions on Glosboken.se. Look in my blog for help.Homework for Tuesday 27th January: Learn the expressions in Look and Learn in speaking and in writing.

Tyska år 9 Schüler über Schule

Hallo!

Ziel: Förbättra ordförrådet och de interaktiva färdigheterna

 1. Übt die Fachwörter, die Adjektive und die Frage- und Beantwortungalternative auf S. 46-47 im ÜB.
 2. Verhört einander die Fachwörter und die Adjektive.
 3. Lernt Fragen und Antworte über Hausaufgabe und Schulessen auf S. 44-45 im TB.


Hausaufgabe für 27. Januar: Lernt für die mündliche Prüfung. S. 44-45 im TB und S. 46-47 im ÜB.

tisdag 20 januari 2015

Tyska år 7 Delaktighet i planering

Hallo!

Ziel: Att eleven är delaktig i planering och kan påverka undervisningen innehåll.

Vi ska komma fram till svaren på dessa fyra frågor:

 1. Arbetsområdets innehåll?
 2. Vad vill ni lära er?
 3. Vilka kunskapskrav ska vi fokusera på?
 4. Hur vill ni redovisa era färdigheter?

English 7a the future tense

Hello!

Goal: Practice your listening skills.

 • Finish the exercises and correct them.
 • Listeningexercise: Newsreel.Tyska år 9 Schüler über Schule

Hallo!

Ziel: Förbättra ordförrådet.

Ni får tillbaka era filmtexter och får information om det muntliga provet 27/1.

Gör din egen ordlista av och uttryck du märkte att du saknade i torsdagens samtal.

Gör övning C s.  49 i ÜB.

Tyska år 8 Guten Apetit!

Hallo!

Ziel: Förbättra muntlig och skriftlig interaktion

 • Skriv ett samtal mellan tre personer. En anställd och två kunder, samt det fortsatta samtalet mellan kunderna.
          Utgår ifrån s. 69 i TB och s. 62-63 i ÜB. Använd så många olika uttryck som möjligt.
          Ni har 20 minuter till förfogande.

 • Läxförhör
 • Gör övning C s. 64 i ÜB.


måndag 19 januari 2015

Tyska år 7

Hallo!

Idag ska vi arbeta så att några arbetsområden blir färdiga.

 • Filmer om december ska bli klara och laddas över till Åsa
 • Filmer om läsförståelse och lässtrategier ska laddas över.


Hausaufgabe für Donnerstag 22. Januar: Lär dig hälsningsuttrycken här. Lyssna och träna uttalet, lär dig också att skriva dem.