Sidor

fredag 20 januari 2017

English 8a Australia and possesive pronouns

Hello!                         10.20-11.20
Target: Know states, terrotories and cities in Australia. Know the possessive pronouns.


1. Continue working with Australian geography. ( States and territories and cities) Click here Seterra
2. Possessive pronouns - introduction
3. Grammar exercises


Homework for Thursday 26 January:
Learn Australian geography (states, territories and cities)

Tyska år 8 Possessiva pronomen

Hallo!                          8.20-9.10
Ziel: Kunna använda possessiva pronomen.


1. Kahoot!
2. Skriv klart meningarna från förra veckan. Vi går igenom tillsammans
3.Arbeta med extra papper.torsdag 19 januari 2017

Tyska år 7 Rund um das Jahr

Hallo!                         14.20-15.10
Ziel: Kunna personändelserna i presens.

1. Genomgång ab begreppen Infinitiv - Stam - Presens - Pronomen
2. Gör övning A-B s. 124 ÜB
3. Gör övning A-B s. 125 ÜB.
4. Kamratbedömning av filmer.


Hausaufgabe für Donnerstag 26. Januar:
Kunna presensformerna till spielen, machen och wohnen s. 125 ÜB.English 8a Australia

Hello!                             8.20-9.20
Target: Know facts, the states and territories in Australia.

1. Homework check.

 2. Go through the plan for the semester.

 3. Australia. Find the following facts and statistics. Show your sources of information. Use at least two sources! Work with your partner.

Capital city:
Largest city:
Population:
Head of state:
Languages:
Currency:


 3. Geography. Learn the states, territories and cities. Use this link: Seterra


Homework for Thursday January 26:
Know the states and the territories and their Capitals in Australia.


onsdag 18 januari 2017

English 9a Love

Hello!                            9.20-10.20
Target: Read and understand a text.


1. Homework check: prepositions
2. Before reading activities. Look at Pictures and headlines. Determine what kind of text it is. How can you tell?
3. Listen to the text.
4. Read the text in pairs.
5.Answer questions in exercise 13. Write in your note book.
6. Compare answers in a group.


Homework for Wednesday 25 January:
Learn the words in the wordlist to the text Falling in Love.

Tyska år 9 Schüler über Schule

Hallo!                           8.20-9.10
Ziel: Läsa och förstå en text.

1. Textboken s. 52
  • Vilken typ av text är det? Hur vet du det?
  • Vad handlar den om? Hur ser du det?
2. Läs texten högt parvis.
  • Vad handlar deltexterna om?
  • Hur känner sig skribenterna?
  • Hur förstår du det?
3. Gör övning D s.52 ÜB
4. Diskutera frågorna på tyska i Aufgabe 2 s. 52TB


Hausaufgabe für Dienstag 24. Januar:
Kunna frågor och svar samt skolämnen s. 50 ÜB
tisdag 17 januari 2017

Tyska år 9 Schüler über Schule

Hallo!
Ziel: Skriva färdigt dialog och träna in den.

1. Kahoot!
2. Skriv färdigt dialogen s. 51 ÜB och börja träna in den.

Hausaufgabe für Donnerstag 19. Januar:


Se filmen om adjektivkomparationer minst två gånger.

Tyska år 8 Ein Wochenende in München

Hallo!                           9.20-10-10
Ziel: Förstå kvalitetskillnader mellan texter. Kunna använda information från andra medier i egen produktion


1. Skriv läxförhöret över tysk kartkunskap.

Avslutande arbetsuppgift: Vara en tysk turistguide i München

Mål: Presentera plats i München på tyska med hjälp av appen Tellagami

Du ska använda informationen som du har i boken samt hittar på Münchens turishemsida:  muenchen.de

1. Läs om Marienplatz s. 20 TB
2. Läs igenom de tre exempeltexterna. Vad skiljer dem åt?

Exempeltexter:

In München gibt es ein Glockenspiel und viele Touristen kommen hier. Das Glockenspiel hat 36 Glocken und viele Figuren. Es liegt am Marienplatz.


Am Marienplatz in München gibt es ein grosses Glockenspiel. Hier kan man vier Melodien hören und 43 Glocken spielen die Melodien. 16 Figuren bewegen sich wenn es spielt. Es spielt jeden Tag.


Oben am Rathausturm kan man das Glockenspiel anhören. Es ist das viertgrösste in Europa. Wenn die 43 Glocken die vier Melodien spielen, bewegen sich die 16 schönen Figuren. Im Sommer spielt es drei Mal am Tag aber im Winter nur zwei Mal am Tag. Viele Turisten kommen hier und fotografieren gern das Glockenspiel.


3. Vad kan ni skriva om Bavaria filmstudios? Arbeta parvis och använd all information som finns i boken och på hemsidan för att skriva en text.

4. Läs varandras texter.
Tyska år 7 Rund um das Jahr

Hallo!                              8.20-9.10
Ziel: Kunna namnen på årstiderna och ord för olika aktiviteter.


1. Arbeta med s. 18-19 TB.
2. Gör övning A-C s. 18-19 ÜB.

Hausaufgabe für Donnerstag 19. Januar:
Se filmen minst 3 gånger. Du ska kunna förklara vad orden betyder: Infinitiv, stam, presens
Hausaufgabe für Dienstag 24. Januar:
Du ska kunna fraserna s. 18 TB muntligt och skriftligt.