Sidor

fredag 10 april 2015

English 7a Speaking test


Discussion about how you live and what a town consists of.


You need to prepare this for Tuesday 14 April:

      ·        Know words from p. 100 BB.

·        Know how to describe the area you live in.

·        Know how to describe the city you live in.

·        Be able to give your opinion (åsikt) about the area and the city you live in or close to.
 
Good Luck!
 
 Remember to bring your Ipad to school!!


 

torsdag 9 april 2015

Tyska år 6 Prov


Skriftligt prov tyska år 6  22/4 respektive 23/4.

 

Du ska kunna följande: 

Kapitel 1: Hälsningsfraser, färger och frågor s. 11-13.

Kapitel 2: Ord för saker i klassrummet, räkna 0-29, kunna ställa och besvara frågor  s. 14-17.

Kapitel 3: Kunna sportord och berätta vad du /inte/ spelar, fråga hur någon mår och besvara samma frågor.

Kapitel 4: Kunna orden för olika familjemedlemmar och kunna berätta om din familj s. 28-30

Kapitel 5: Du ska kunna berätta lite om Tyskland, Österrike, Schweiz och Liechtenstein på tyska. Utgå ifrån den quiz som finns i boken och de anteckningar som du har gjort om de olika länderna.
 
 
 

tisdag 7 april 2015

English 7a In the town

Hello!

Goal: Practice your vocabulary and your speaking- and listening skills.

  1. Vocabulary activity: Work with your partner and translate the dialogues in writing. p. 106 BB.
  2. Read them several times and change roles. Learn two of them by heart.
  3. Listening activity: Use this link Getting around Tokyo and listen to it twice. Anwer the questions and do the vocbulary exercises.
  4. Extra: Listen to this and answer the questions.
  5. Speaking activity: See information from me.