Sidor

fredag 4 mars 2016

Tyska år 8 Prov på adjektivkomparation

Hallo!


Ni ska arbeta parvis och besvara frågorna i enkäten.
Skriv även ner era svar och diskutera motivering till valet av svar.
Båda ska efter inlämning kunna förklara hur ni har tänkt.


Länken till provet har ni här:torsdag 3 mars 2016

Tyska år 9 Prepositioner som styr ackusativ

Hallo!


Ziel: Kunna prepositionerna som styr ackusativ.


1. Vi går igenom vilka prepositionerna är.


2. Träna prepositionerna.


Hausaufgabe für Donnerstag 10. März:


Lär dig prepositionerna som styr ackusativ.

Tyska år 7 Plural och singular

Hallo!


Ziel: Kunna några vanliga pluraländelser


1. Dela ut verbproven. Överraskning????


2. Vi repetera kort reglerna kring bestämd och obestämd artikel av tyska substantiv.


3. Vi går igenom hur substantiv ändras i plural. ÜB s. 105.


4. Arbeta med övningar A-C s. 106 ÜB, E-F s. 107 ÜB.tisdag 1 mars 2016

Tyska år 8 Hörförståelsetest

Hallo!


Ziel: Kunna komparera adjektiv


1. Hörförståelsetest


2. Arbeta vidare med adjektivkomparation: 1) Papper med extraövningar 2) Grammatikspel.måndag 29 februari 2016

Tyska år 7 Läsförståelse och lässtrategier

Hallo!


Ziel: Träna lässtrategier och läsförståelse


1. Du ska idag arbeta i par enligt separat instruktion. Detta arbetar ni med under måndag och tisdagslektionen.


Muntligt framförande utifrån textarbetet 7-8 mars:


Måndag 7/3: Aaron-Anton Ö, Maja-Sahand, Felix-Simone, Anton B-Hugo, Suraya-Erik


Tisdag 8/3: Axel-Sebastian, Daniel-John, Ismael-Christopher, Edvin-Alan,

Tyska år 9 Läsförståelse

Hallo!


Ziel: Förbättra läsförståelsen


Klicka på länken nedan.


Läsförståelsetest


Hausaufgabe für 3. März:


Du ska ta reda på vad följande ord betyder på svenska.
durch, für, gegen, ohne, umEnglish 8a Australia

Hello!


Target: Improve your texts.


  1. We go through the targets with this assignment. Why it is important that you hand in your texts in time.
  2. Read my comments in Showbie and improve your texts. / Hand in your second entry.
  3. Start writing your 3rd entry.


Instructions for the 3rd entry:


  •  You should visit some famous sights, 2 or more, in your state/territory (not the city), .
  • In your text, you should include information about the sights.
  • Use your senses (sinnen) when you tell about the sights, as you did in the first entry.


Example:
When I came to Uppsala it was a lovely day and you could hear the wild spring water in the river that runs through the town. First we went to the great Dome which is near the town centre. The Dome is just as tall as it is long and you can see it from far away.  As I stood in front of the huge doors of the entrance I felt very tiny. A guide took us through the impressive churuch and told us all about the kings and other famous people who were buried there, for example King Gustav Vasa and the botanist Carl von Linné.

Tyska år 8 Komparation av adjektiv

Hallo!


Ziel: Veta hur man komparerar adjektiv


1. Arbeta parvis med följande frågor under 10 minuter. Ni får använda information i övningsboken och skrivhäftet.
a) Hur kompareras adjektiv? Visa med två olika adjektiv.
b) Vilka vokaler kan få omljud och hur ser omljudet ut? Visa med tre olika adjektiv.
c) Vilket adjektiv följer inte riktigt regeln i a)?


2. Jämför era svar med två personer från andra par. Åsa hjälper till att skapa grupperna.


3. Arbeta vidare med övningar. 1) ÜB S. 101-103. 2) Papper med extraövningar.
Prov på adjektivkomparation fredag 4 mars.
Se ÜB s. 101-103,
titta igenom anteckningar samt
se min film som du hittar under etiketten Tysk grammatik. Där finns även två andra instruktionsfilmer om adjektivkomparation.


Viel Glück!!