Sidor

fredag 12 februari 2016

Tyska år 7 Lässtrategier

Hallo!


Ziel: Kunna använda några lässtrategier


1. Vad betyder ordet strategi?


2. Vi går igenom de olika strategierna, och fokuserar på några av dem genom att se två exempelfilmer och kopplar det till en text.
Grammatikomprov  presens av verb: Torsdag 18 Februari.

torsdag 11 februari 2016

Tyska år 9 Kannst du raten?

Hallo!


Ziel: Kunna beskriva saker.


1. Vi repeterar olika substantiv med Die Wörterkiste


2. Das Ratespielonsdag 10 februari 2016

English 8a Australia

Hello!


Target: Finish verbpaper part 11 and find facts to your Log entry 2


1. Work with verbpaper part 11. (20 minutes)


2. Hand in Log entry 1 in Showbie.


3. Log entry 2


Scenario: You go to a city in your state/territory and you meet someone local. You have lunch together.


Before you start writing:
Find the facts you need for your text.
Don't forget to note the websites you're using!!


In the text I want:
Some facts about the city.
Where you go and what you have for lunch.
Make at least two comparisons in your text.


Homework for Wednesday 17 February:


Be finished with  your verbpaper part 11-12.


Log entry 2 should be handed in Friday 19 February.

tisdag 9 februari 2016

Tyska år 9 Der Körper

Hallo!
1. Gör provet för kapitel 11.


2. Arbeta vidare med pappret om pronomen.måndag 8 februari 2016

Tyska år 7 Verb i presens

Hallo!


Ziel: repetera inför provet


1. Förhör varandra på verben och dess betydelser


2. Rabbla presens av olika verb för varandra


3. Arbeta med verbkort


4. Skriv på dina texter om årstider.Tyska år 9 Der Körper

Hallo!


Ziel: Kunna lyssna och förstå ett samtal


1. Hörövning G, s. 68 ÜB.


2. Träna inför provet i morgon!English 8a Australia

Hello!


Target: Read and comment someone else's text


1. Finish your Log entry 1.


2. Let a friend read your text and read your friend's text. See instructions in Showbie. Give comments for improvement to your friend.


3. Improve your text.


4. Hand it in to Showbie.


5. Work with the grammar paper part 11 and 12.
Homework for Wednesday 10 February:


Hand in Log entry 1 and at least part 8-10 in the verb paper should be finished.Tyska år 8 Guten Appetit!

Hallo!


Ziel: Kunna fraser för att beställa på restaurang.


Denna vecka ska ni arbeta med följande:


1. Ni ska skriva en restaurangdialog i grupper om tre personer. Använd ÜB s. 68 som modell.


2. Lär dig dina repliker utantill.


3. Ni ska filma er restaurangpjäs och vara klara med filmningen den 12 februari.
Fredag 19 februari, prov kapitel 12:


Se målen för kapitel 12 i textboken, inklusive minst 7 grönsaker och minst 7 frukter.söndag 7 februari 2016

Adjektivkomparation

Titta på filmen och gör övningen som finns med på filmen.


Lycka till!