Sidor

fredag 9 oktober 2015

Adverb på englska

Hello!

Titta på filmen och lär dig hur man bildar adverb på engelska.Komparera adjektiv

Hello!

Här kan du se en film om hur man komparerar adjektiv på engelska.

Genitiv - hur man uttrycker ägande

Hello!

Här kan du se en film som berättar om genitiv på engelska.English 8a Homework for Tuesday 13 October

Hello!

Here is your homework for Tuesday 13 October:

1.  Learn the word we wrote on the board. Lär dig orden vi skrev på tavlan i tisdags.2.  Watch this film and learn how to compare adjectives. Titta på filmen och lär dig hur du komparerar (jämför) adjektiv.
tisdag 6 oktober 2015

Tyska år 9 Gewitter

Hallo!

Ziel: Att träna inför prov kapitel 1

1. Förbered dig inför diagnosen.
T.ex
Skriv en återberättelse av texten utan hjälpmedel.
Skriv en dialog där ni planerar en helgutflykt utan hjälpmedel.

Kolla sedan med originalet för att se vad du behöver träna mer på.


2. Gör klart repetition av perfekt s. 125-128 i ÜB.

English 8a the genitive

Hello!

Goal: Know how to use the genitive in English.

 • Continue working with the exercises from Monday.
 • Listening comprehension: Newsreel


Homework for Tuesday 13 October:

Watch the film about Adjectives several/many times so you understand it.


Tyska år 8 Repetition inför diagnos

Hallo!

Ziel: att klara diagnosen kap. 1.

Prova att göra följande saker utan hjälpmedel:

 • skriv en återberättelse om tre av sommarberättelserna.
 • skriv och berätta om några aktiviteter du inte har provat på, som du skulle vilja prova på eller som du inte skulle vilja prova på. Motivera dina svar.
 • skriv och berätta om olika aktiviteter som du brukar göra på sommaren och hur ofta det sker.
 • skriv och berätta om några länder du skulle (inte) vilja besöka och varför.

Jämför sedan din text med boken. Vad behöver du träna mer på?

måndag 5 oktober 2015

Tyska år 7 Kursplan och kunskapskrav

Hallo!

Ziel: Veta lite om skolan i Tyskland och förstå hur kunskapskraven fungerar.


Vi jämför skola i Tyskland och Sverige.

Vi pratar om syftet med moderna språk och hur kunskapskraven ser ut.

Delar ut papper med Kursplan och kunskapskrav.


Hausaufgabe für 8. Oktober:

Du ska vara klar med uppgifterna s. 99-100 i övningsboken.

Tyska år 9 Gewitter

Hallo!

Ziel: Kunna lyssna och förstå talad tyska


 1. Hörförståelse
 2. Perfekt-form av verb - arbetsblad
 3. Gör uppgifter s. 125-128 ÜB.


English 8a The genitive

Hello!

Goal: Know how to use the genitive in English.

Instructions: Read them before you start working!
 1. Read the questions aloud in the group before you watch the film.
 2. Write the questions and your answers in your notebook, and you make the answers together.
 3. To every answer the group has to give an example that is not given in the film.
 4. When you have aswered all 5 questions, work with the exercises handed out by me.

Questions:

1.    Vad är genitiv och hur bildar man det på svenska?

2.    Hur bildar man genitiv om personer, djur och ibland saker på engelska?

3.    Hur bildar man ’s-genitiv med ord som slutar med –s eller ett väsljud? Vad händer med uttalet?

4.    Vad ska man tänka på när man bildar ’s-genitiv på ord i plural?

5.   När använder man of- konstruktion för att bilda genitiv? Hur ser det ut?


 

Tyska år 8 Perfekt av verb

Hallo!

Ziel: Kunna bilda perfekt av regelbundna verb


 1. Fortsatt genomgång av perfekt av verb
 2. Repetera presens av haben.
 3. Arbeta med uppgifter s. 123-124 i ÜB.
 4. Gör extraövningar G10.