Sidor

torsdag 25 september 2014

Tyska år 9 Gewitter

Hallo!

Ziel: Kunna lyssna och förstå talad och skriven tyska.


 1. Skriv klart/öva på er dialog.
 2. Vi gör en hörövning.
 3. Gör övning F s. 8-9 ÜB.

Tyska år 8 Sommerferien

Hallo!

Ziel: Kunna berätta vad du har gjort i sommar.

Arbeta med Auf Deutsch, bitte TB s. 10. utgå ifrån frågeställningarna och använd de ord och uttryck som finns till hands.
Skriv en text där du berättar vad du har gjort och inte gjort samt vad du tycker om det.

Skriv på din IPad.

Tyska år 7 Bestämd och obestämd artikel

Hallo!

Mål: Kunna vilken artikel vanliga substantiv harVi ska arbeta med övningar som tränar den bestämda formen av substantiv:

ÜB s. 98-100. Skriv svaren i din skrivbok.

onsdag 24 september 2014

English 7a Me and my home

Hello!

Goal: Practice your speaking and reading skills.


 1. Do exercise the kitchen - material från mig.
 2. Do exercise Laura's room, part A with your partner AB p. 92.
 3. Practice vocabulary to The house (the House, Indoors and the Dining room) Focus Writing and Spelling. (languageguide.org)

If you have time: Cambridge vocabulary in use, Elementary
Choose At home, exercise 11-13

Homework for Tuesday 30th September: Languageguide
The Dining room

Tyska år 9 Gewitter

Hallo!

Ziel: Kunna prata om vad du ska göra i helgen.

Fortsätt med att skriva en dialog som ni påbörjade igår.

Läxan hittar du i gårdagens planering.

Tyska år 8 Sommerferien

Hallo!

Ziel: Kunna återberätta en text.

Fortsätt att arbeta med uppgifterna som vi påbörjade i går.
Välj en av texterna som du skriver stödord till och tränar på till nästa vecka.

Vi går igenom vilka ord som du ska lära dig till nästa vecka.

tisdag 23 september 2014

Tyska år 7 meine Freunde und ich

Hallo!

Mål: Kunna skriva en förbättrad version av sin text.


Idag ska ni skriva färdigt er presentation.

Den som blir klar lite tidigare arbetar med några extra övningar.

Ladda ner appen Duolingo och skapa dig en inloggning. Börja träna. Viel Spass!

English 7a Me and my home

Hello!

Goal: Practice your speaking skills.

Today you will practice the vocabulary that we're working with and at the same time your speaking skills. 

 1. BB p. 55 Odd Word out. Explain in English
 2. The kitchen - I have the material 
 3. AB p. 66 which is cheaper. Discuss in English

If you have time: Cambridge vocabulary in use, Elementary
Choose At home, exercise 11-13

Homework for Tuesday 30th September: Languageguide
The Dining room

Tyska år 9 Gewitter

Hallo!

Ziel: Lära sig verbet vergessen  och några nya samtalsfraser.


 1. Arbeta med Übung C, s. 6 ÜB. Läs och översätt meningarna i era par.
 2. Gå vidare till Übung D, s. 7 ÜB. Skriv dialogen i era skrivhäften.

Hausaufgabe für Dienstag 30. September:
 1. Kunna verbet vergessen i presens och perfekt.
 2. Kunna samtala med någon om helgens planer.

måndag 22 september 2014

Tyska år 8 Sommerferien


Hallo!

Ziel: Kunna återberätta en text på tyska.
Översätt s. 8-9 TB muntligt.

Gör sedan Übung A 1, 2, 3a  s. 4-5 ÜB.
 

 

Hausaufgabe für Dienstag 30.September:

 1. Kunna återberätta din personsberättelse medhjälp av stödorden.
 2. Lär dig orden till texten.

Tyska år 7 Meine Freunde und ich

Hallo!

Mål: Kunna göra en kamratbedömning och ge kommentarer som förbättrar texten.

Vi går inom områdesplanering för att se vad vi har gjort och vad som är kvar att arbeta med.

Du ska genomföra en kamratbedömning av era presentationer. Du får instruktioner av mig.


Hausaufgabe für Donnerstag 25 September: Se filmen om bestämd och obestämd artikel. Se den flera gånger så att du kan förstå den.
Bestämd och obestämd form

Fyll sedan i enkäten som finns på denna länk. Enkät om bestämd och obestämd artikel.