Sidor

fredag 14 november 2014

Tyska år 8 Perfekt av regelbundna verb

Hallo!

Läxan till tisdag 18 november är: Att lära sig så många av verben som man kan i de tre formerna utifrån det papper som ni har arbetat med.

torsdag 13 november 2014

Tyska år 7 Personliga pronomen

Hallo!

Ziel: Kunna använda personliga pronomen.

 1. Idag ska ni får göra ett skriftligt läxförhör.
 2. Därefter ska ni träna på att använda personliga pronomen rätt.

ÜB s. 116-120, 3.1-3.3
Läs den gröna instruktionsrutan inför varje avsnitt.
Skriv svaren i ditt skrivhäfte.
 1. S. 116-117, A-D
 2. S. 117-118, A-B, C om du hinner
 3. S. 119-120, A-C, D om du hinner


Viel Glück!!

onsdag 12 november 2014

Engelska 7a Subject - verb agreement

Hello!

Goal: Be able to identify different verb tenses.

Today we will continue working with the text Charlie's Birthday

 1. Read and translate the text in pairs.
 2. Categorize verbs on p. 42-43.


Homework for Tuesday 18. November:Learn at least 15 words from the wordlist  Charlie's Birthday

You pracitice the words at Glosboken.se

tisdag 11 november 2014

Tyska år 7 Rund um das Jahr

Hallo!

Idag är jag tyvärr borta.

Ni ska arbeta med följande uppgifter:

 1. Gör klart uppgifterna A-C. Kom ihåg att översätta värderingsuttrycken i uppgift C.
 2. Arbeta med övningarna D-F s. 20 i ÜB. Detta bör inte ta mer än 20 minuter.
 3. Läs text B s. 20 i TB med din bänkkompis på tyska.
 4. Översätt alla frågorna och svaren muntligt. Använd styckeordlistan som hjälp.
 5. Översätt sedan skriftligt Martins och Marcels svar i ditt skrivhäfte.

Kom ihåg läxan till torsdag!

Engelska 7a Subject-verb agreement

Hello!

Goal: Have knowledge about the different verb tenses.

Today we will start a new topic: Subject - verb agreement

By reading and listening to different texts you will practice using verbs in different tenses.
We will focus on the present tense (presens), the future tense (futurum) and the past tense (imperfekt)

 1. Introduction of the different tenses
 2. Read a chapter from the novel Charlie and the Chocolate Factory.
 3. Translate the text together.
 4. Work in pairs and find verbs in different tenses in the text.

Tyska år 8 Perfekt av verb

Hallo!

Ziel: Kunna använda perfekt formen av regelbundna verb.

Idag ska ni fortsätta arbeta med perfekt av verb.

Vi kommer också att lyssna till ett nyhetsprogram på tyska.

Tyska år 9

Hallo!

Idag ska ni få träna på att ställa frågor för att ta reda på hur olika saker ser ut.

I morgon ska ni fortsätta skriva på era texter.

måndag 10 november 2014

Glosmaskinen Der Sprung 2, 3 och 4

Glosmaskinen Der Sprung 2

Glosmaskinen Der Sprung 3

Glosmaskinen Der Sprung 4

Tyska år 7 Rund um das Jahr

Hallo!

Ziel: Lära dig nya verb.

Idag ska vi arbeta vidare med årstiderna och vad man kan göra då.

 1. Gör övning A-C s. 18-19 i ÜB. Vi går igenom svaren tillsammans
 2. Har vi tid: Kahoot!


Hausaufgabe für Donnerstag 13. November: Du ska kunna, muntligt och skriftligt sv-ty, namnen på årstiderna, ordet årstiden samt meningarna s. 18 i TB.  Träna på orden i länken nedan.

Glosmaskinen Der Sprung 2