Sidor

torsdag 11 december 2014

Tyska år 9 Konjunktioner och prepositioner

Hallo! 

Gör klart uppgifterna s. 147-150 i övningsboken.

Gör sedan översättningsmeningarna på pappret från vikarien. Använd grammatikboken för att få så korrekta meningar som möjligt.

Tyska år 8 Weihnachten

Hallo!

Dagens lektion följer upp onsdagens lektion. Har du inte gjort onsdagens lektion, gör du den först.

Du ska förbereda ett litet muntligt framförande om vad du och din familj äter under julen.
Utgå ifrån ord och fraser övningen  E 1+2  s. 90. Slå upp ord som du behöver.

Skriv ner en liten text som du sedan tar ner till några stödord. Stödorden får du använda i ditt framförande som du ska hålla på tisdag 16/12.


Tyska år 7 Weihnachten

Hallo!

Ziel: Veta hur man firar jul i Tyskland

Lyssna 2 gånger och besvara frågorna (separat papper).

Läs och översätt texten parvis. TB s. 88-90

Läs informationen s. 91 i TB.

onsdag 10 december 2014

Tyska år 8 Weihnachten

Hallo!

Ziel: Få kunskap om jultraditioner i Tyskland.

Läs TB s. 92-93 högt tillsammans.

Översätt texten tillsammans.
Gör övning A+B s. 87-88 i ÜB.

tisdag 9 december 2014

Engelska 7a Kunna prata om framtiden

Hello!

Goal: Know how to use the future tense.

I will introduce to you how you express yourself in the future tense.

We will go through the home work you have for today.

Work with the extercises.

Tysk år 9 Bearbeta en text

Hallo!

Idag ska ni skriva färdigt era texter och lämna in dem till mig.

Tyska år 8 Bearbeta en text

Hallo!


Idag ska ni bearbeta era texter och lämna in dem till mig.

När du blir klar läser du s. 92-93 i TB högt med någon, därefter översätter ni texten tillsammans.