Sidor

fredag 9 september 2016

Tyska år 8 repetition av verb

Hallo!                                  Zeit: 8.20-9.10
Ziel: Kunna använda presens av verb.


1. När du är klar med övning A s. 120-121 så rätta med facit.
2. Gör övningarna på extra pappret.


Hausaufgabe für Freitag 16. September:
Lär dig personorden och personändelserna i presens s. 118 ÜB, samt verben med omljud s. 119 ÜB i gula rutorna.
Gör klart övning A S. 120-121 ÜB.

torsdag 8 september 2016

Tyska år 7 Meine Freunde und ich

Hallo!                           14.20-15.10
Ziel: Kunna slå upp substantiv i lexikon


1. Repetition bestämda artiklar.
2. Gör övning E, F s. 100 ÜB.
3. Gör övning A,Bs. 101 ÜBTyska år 9 Repetition av pronomen

Hallo!                             Tid: 9.30-10.20
Ziel: Kunna använda pronomen i nominativ och ackusativ.


1. Genomgång av personliga pronomen s. 110 ÜB.
2. Gör övning A,B
3. Ägandepronomen s. 112-113.
4. Gör övning A,B


Hausaufgabe für 15. September:
Lär dig personliga pronomen och ägandepronomen i nominativ och ackusativ.

English 8a WCP

Hello!                           Time: 8.20-9.20
Target: Learn new words. Read and understand a text


1. New wordlist
2. Reading stategies: headlines, context,
3. We read and translate the text together.
4. We write one open question on the text together. (How..., why..., when..., what...)
5. Write two sentences ( meningar) about what problem that breaks the Rights of the Child.


  • Work in your groups and read your text and follow the same model:
- go through the wordlist.
- read the headline
- read the text together aloud.
-  write one open question on the text. Write in Pages.
- write two sentences aout the problem that breaks the Rights of the Child.


Hand in the group's work in Showbie.
Homework for Wednesday, September 14:
Read and translate your text well.

onsdag 7 september 2016

Tyska år 8 Die Sommerferien

Hallo!                                 Zeit: 13.05-13.55
Ziel: Träna nya ord och uttryck.


1. Gör övning D-E s. 7 ÜB. skriv svaren i ditt skrivhäfte.
2. Rätta med facit.
3. Arbeta vidare med presens av verb, s. 118-121 ÜB.
- mening 1-10 skriv av hela meningen i skrivhäftet.
- mening 11-20 skriv bara ordet som fattas.
4. Rätta med facit.
5. Markera glosor från kap. 1B till läxan. Marie läser högt s. 105-106 ÜB.


Hausaufgabe für Mittwoch 14. September:
Lär dig de markerade glosorna. Träna glosorna här.

Tyska år 9 Geheime Stunde!!

Hallo!                            Tid: 8.20-9.10
Ziel: Lära sig minst 10 nya ord.


?

tisdag 6 september 2016

Tyska år 9 Hier wohne ich

Hallo!                             14.20-15.10
Ziel: Kunna berätta var och hur du bor


1. Utgå ifrån de tre texterna i häftet och frågorna 3-5 i Aufgaben.
2. Du ska skriva och berätta var och hur du bor med så många detaljer som möjligt. Du ska också beskriva ditt rum så detaljerat som möjligt. Använd alla ord och fraser som vi har arbetat med i häftet.


Tänk på att variera meningsbyggnaden och att ta ut satsdelar så att substantiven och pronomen får rätt form.Tyska år 8 Die Sommerferien


Hallo!                            Zeit: 9.20-10.10
Ziel: Kunna återberätta en text.


1. Gör klart övn. A 1-2, (3)
2. Återberätta för varandra flera gånger och sedan för mig.
3. Utmaning: skriv egna stödord på en annan text och återberätta för mig.Kom ihåg läxan till i morgon!
Översätta s. 8-9 TB med flyt!

Tyska år 7 Meine Freunde und ich

Hallo!            Tid: 8.20-9.10
Ziel: Kunna fråga och svara för att lära känna någon.

1. Läsförhör.
2. Mål Kapitel 2.
3. Genomgång av fraser och uttal.
4. Gör Aufgabe 1-2 s. 11 TB.


Hausaufgabe für Dienstag 13. September:
Du ska kunna frågor och svar s. 10 TB, muntligt och skriftligt.


måndag 5 september 2016

Tyska år 7 Das Alphabet

Hallo!                           Tid 12.20-13.10


7a:
Repetera alfabetet s. 142 i övningsboken. Gör uppgift A, B.


7b:
Läs s. 97-98 i övningsboken.  
gör övning A-C s. 99 i övningsboken.  

English 9a Formal or informal English

Hello!                              Time: 10.05-11.05
Target: Practice formal and informal language.


1. Prezi reminder
2. Assessed assignment:
Make two different dialogues in your group. Learn your lines and film the scenes.

Start writing your scripts - one formal dialogue - one informal dialogue.

Here is some information for you to read before you start writing.
About sentence structure and grammar and difference of vocabulary use.


Hand in your films Monday September 12.