Sidor

torsdag 3 december 2015

Tyska år 9 Adjektivkomparation

Hallo!


Ziel: Kunna komparera adjektiv på tyska


1. Arbeta vidare med häfte 1 och 2.
Prov på adjektivkomparation torsdag 11 december!tisdag 1 december 2015

Tyska år 9 Sprechen

Hallo!


Ziel: Träna på att samtala kring vardagliga ämnen. Utvärdera kunskapsnivå.


1. Ni ska arbeta 3+2 och filma ert samtal. Följ instruktionerna.


2. Titta på era egna filmer. Vilka fraser och uttryck behöver du för att kunna berätta mer om de olika ämnena. Vilka frågor behöver du kunna ställa? Skriv ner det ni kommer fram till gemensamt och mejla mig.

English 8a Reading comprehension

Hello!


Goal: Test your Reading skills and practice your vocabulary.


1. Reading comprehension test.
2. Work with Englisg vocabulary in use Pre- intermediate (green app) exercise 5-15.måndag 30 november 2015

Tyska år 9 Weihnachten

Hallo!


Ziel: Kunna uttrycka sig om  julens betydelse för en själv


1. Uppgift 2 . Skriv mer än de två meningarna som anges i instruktionen. Börja på samma sätt som exempelmeningarna, men inte på alla meningarna och använd gärna konjunktionerna dann (då) och weil (för att).


2. Uppgift 3. fyll i uttrycken på pappret.English 8a Listening comprehension

Hello!


Goal: Test your listening skills and practice your vocabulary


1. Listening comprension test
2. Work with English vocabulary in use Pre-intermediate (green app) Exercise 5-15