Sidor

torsdag 17 september 2015

Tyska år 9 Modala hjälpverb

Hallo!


Ziel: Kunna använda modala hjälpverb


Vi fortsätter arbeta med uppgifter med modala hjälpverb.


Hausaufgabe für Donnerstag:

Se filmen så många gånger tills du själv kan förklara och ge exempel på hur perfekt fungerar för regelbundna, oregelbundna verb samt rörelseverb.


Tyska år 7 Meine freunde und ich

Hallo!


Ziel: Kunna lyssna och förstå en presentation

  • Hörövning
  • Vi sjunger
  • Genomgång ny läxa


Hausaufgabe für 22. September:

Lär dig meningarna både muntligt och skriftligt!

tisdag 15 september 2015

English 8a WCP

Hello!

Goal: Write a text about something unfair.

Follow the instructions on the paper. Write your text in Pages and hand it in to Showbie.


Homework for Tuesday 22 September:

Learn the words from our wordlist p. 28-30. From  Make a decision to Seize.

Träna på orden med glosboken. Har du glömt din inloggning finns det en elevinloggning under etiketten Glosboken här på min blogg.

Remember:

Hand in your recording of Ndale's story on 21 September, at the latest!
Tyska år 8 die Sommerferien

Hallo!

Ziel: Kunna skriva och berätta om din sommar.

Fortsätt skriva om din sommar utifrån instruktionerna s. 10 i TB.

Skriv i Pages och lämna in till Showbie.

Hausaufgabe für Mittwoch 23. September:

Titta på följande film, minst två gånger.
Besvara sedan frågorna.


Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world's leading questionnaire tool.måndag 14 september 2015

Tyska år 7 Meine freunde und ich

Hallo!

Ziel: Kunna ställa och besvara frågor

  1. Arbeta 2 och 2 som ni sitter. gör övning D s. 11 i ÜB flera gånger och byt roller. Låt en stänga boken och försök att besvara frågorna.
  2. Gör övning E s. 12 i ÜB. skriv svaren i skrivhäftet.
  3. Läs dikterna s. 13 i TB. Lär dig två utantill.

Tyska år 8 die Sommerferien

Hallo!

Ziel: Kunna återberätta en text på tyska.

Macht folgende Übungen:

  • Übung A 1, S. 4 ÜB. Schreib 2 passende Sätze zu jedem Bild.
  • Übung A 2, S. 4 ÜB. Erzählt die 2 Beispielstexte Wieder.
  • Übung C, D und E, S. 5 ÜB.