Sidor

fredag 16 september 2016

English 8a WCP

Hello!                             10.20-11.20
Target: Practice reading and pronunciation


1. The Globe p. 12-13. Åsa reads the story.
2. Wordlist. Pronunciation.
3. Read and translate the text in pairs.
4. Practice reading with a good flow and good pronunciation.


5. Speaking exercise from yesterday.
Homework for Thursday 22 September:
Record when you read the story in your best English. Download the film to me on Wednesday.

Tyska år 8 Verb i presens och perfekt

Hallo!                           8.20-9.10
Ziel: Kunna skriva och berätta om sommarlovet.


1. Repetera presens av haben och sein.
2. Vi går i genom perfekt och ordföljd.
3. Gör övningarna i övningsboken s. 120 samt extra papper.
4. Rätta.
5. Skriv på din text om sommaren.


Hausaufgabe für Freitag 23. September:
Lämna in din text om sommarlovet.
Kunna presens av haben och sein s. 120 ÜB.torsdag 15 september 2016

Tyska år 7 Bestämd artikel vid substantiv.

Hallo!                          Zeit: 14.20-15.10
Ziel: Kunna de bestämda artiklarna samt reglerna.


1. Vi går igenom övning A tillsammans. s. 99 ÜB
2. Övning C. Vi går igenom adjektivens betydelse tillsammans. Skriv sedan egna meningar.
3. Översätt övning E, F i skrifhäftet.


Hausaufgabe für Donnerstag 22. September:
Kunna reglerna för de olika bestämda artiklarna s. 98.
Kunna substantiven övning A s. 99. Inklusive bestämd artikel och svenska betydelse.Tyska år 9 Prepositioner som styr dativ.

Hallo!                            Zeit: 9.30-10.20
Ziel: Lära dig prepositionerna som styr dativ.


1. Vi går igenom ordens betydelse.
2. Bestämd och obestämd form i dativ.
3. Arbeta med övningspapper.
Hausaufgabe für Donnerstag 22. September:
Lär dig prepositionerna som styr dativ och vad de betyder.English 8a WCP and verbs

Hello!                              Time: 8.20-9.20
Target: Know how to pronounce -ed and pracitice reading with a good pronunciation


1. Verb paper: Past tense -ed
2. Work woth part 10. 30 minutes.


3. Discuss with your friend:
Give examples of how girls and boys are treated differently around the world.
How are girls and boys treated differently in Sweden?

onsdag 14 september 2016

English 9a USA geography

Hello!                              Time: 9.20-10.20
Target: Know some geography in USA.


1. Verb check
2. We are going to work woth USA's geography.
Use Seterra Online when you work. Click here!


Work with the following headlines.
 • The US: 50 States
 • The US: Major cities, extra: The US: Cities
 • The contiguous US: Rivers
 • North America: Lakes
 • Use an atlas: find two big mountain ranges, One in the east, one in the mid-west.
3. Speaking activity:
"You should always do as your parents say."
Agree?    Disagree?    Explain why and give examples.   Discuss with your friends.
Homework for Wednesday, September 21.
Know the names of at least 25 states, 2 rivers and 10 majorcities and where they are,


Homework for Monday, September 26:
Learn new verbs: Freeze-Learn.

Tyska år 9 Über Berg und Tal

Hallo!                            Zeit: 8.20-9.10
Ziel: Kunna minst 10 landskapsord.


1. Macht Aufgabe A1 im Heft. Schreibt die Wörterliste in deniem Schreibheft.
2. Macht Aufgabe A3. Bereite dir kurz vor. Die Fragen helfen dir.
3. Schreibt die Ausdrücke mit Übersetzung im Schreibheft.tisdag 13 september 2016

Tyska år 9 Hier wohne ich

Hallo!                           Zeit 14.20-15.10
Ziel: Kunna berätta var och hur du bor.

1. Skriv klart din text och lämna in den på Showbie.

Kapitelredovisning:
Välj mellan följande redovisningssätt:
 • Filma ditt boende eller använd stillbilder och berätta till.
 • Samtala i liten grupp. Berätta till en bild.
 • Beskriv ditt boende i skrift, gärna till en bild.
Redovisning: Dienstag 20. September.
Tyska år 8 Die Sommerferien

Hallo!                            Zeit: 9.20-10.10
Ziel: Lära sig perfekt former och dess betydelse.


1. Vi gör övning C s. 7 ÜB. Skriv orden enligt modellen:


           ge-t                                                ge-en  
tyska             svenska                  tyska                svenska
gemacht        gjort                       gesehen            sett


2. Auf Deutsch, bitte! s. 10 TB
Skriv och berätta om ditt sommarlov.
 • Utgå i från frågorna i uppgiften.
 • Använd fraser och uttryck s. 7-10 TB.
 • Använd så många tidsuttryck som möjligt.
 • Tänk på ordföljden i tyskan.
Exempel:
Es hat nur einen Tag geregnet.          
Det regnade bara en dag. / Det har bara regnat en dag.
Tyska år 7 Meine Freunde und ich

Hallo!                             Zeit: 8.20-9.10
Ziel: Kunna skriva och berätta om mig själv.


1. Läxförhör
2. Gör klart Aufgabe 1 s. 12 TB. 10 minuter.
3. Übung A s. 8 ÜB. Presentera dig själv på tyska. använd fraser och uttryck på sidan 8 ÜB och s.10- 12 TB.


Hausaufgabe für Dienstag 20. September:
Du ska kunna de utvalda meningarna muntligt och skriftligt, ty-sv, sv-ty.måndag 12 september 2016

English 9a Formal and informal language

Hello!                              10.05-11.05
Target: Finish your film.


 • Learn your phrases and play the dialogue with feeling. I should be able to see you in the film.
 • Downloading alternatives:
 1. Use your own Youtube account and send me the link
 2. Download it to my account. asa.lindgren1974@gmail.com and I will help you with the password.