Sidor

onsdag 25 mars 2015

English 7a In the town

Hello!

Goal: Be able to make improvements on a text.

  1. Look at my comments in Showbie, and make the neccessary improvements. When your text has been improved, hand it in through Showbie again.
  2. Finish exercise B on p. 104 in BB.
  3. Work with listening comprehension using this link :Lyricstraining


Homework for Wednesday 8 April: Learn the phrases on p. 103 and p. 104.

tisdag 24 mars 2015

Tyska år 7 Wer sind Sie?

Hallo!

Ziel: Kunna använda information i egen produktion.


Hörförståelse. Nachrichten leicht.

Gör klart er intervju och lär in den så att det flyter.

Kolla hur Puppet Pals fungerar. Testa att spela in.

English 7a In the town

Hello!

Goal: Learn new phrases

We go through the ansvars to Look and Learn.

Listening: Sorry, I can't stop.

Readtheory

Homework for Tuesday 7 April: Learn the phrases to Look and Learn p. 103 in BB


måndag 23 mars 2015

Tyska år 7 Wer sind Sie?

Hallo!

Ziel: Kunna hitta fakta om en känd tysk person och använda informationen.

Arbeta parvis och leta information om er person. Använd tyska källor.

Använd hittad information för att skapa en intervju med denna person.

Hausaufgabe für Donnerstag 26. März: Lär dig frågeorden och frågorna s. 26-27 i ÜB.