Sidor

fredag 11 mars 2016

Tyska år 8 Modala hjälpverb

Hallo!


Ziel: Kunna använda de modala hjälpverben i presens.


1. Diskutera två och två.
Vad ska man tänka på vid modala hjälpverb när det gäller:
  • presensändelser - ge exempel
  • ordföljd - ge exempel
2. Vi går igenom tillsammans
3. Vi tränar presensformerna.
4. Arbeta med övningar i övningsboken s. 130-131 + extra papper.

torsdag 10 mars 2016

Tyska år 7 Pluraländelser

Hallo!


Ziel: Kunna pluraländelserna.


Arbeta med s. 106-108 i övningsboken.


Gör extra papper med övningar. Ni får dem av vikarien.


Hausaufgabe für Donnerstag 17. März:


Du ska kunna reglerna för pluralbildning s. 105 och 107 i övningsboken.onsdag 9 mars 2016

English 8a Australia

Hello!


Target: Learn about the aboriginals.


1. We go through what you already know about the aboriginal people. We make a mind map together


2. A list of words is handed out.


3. Read the text in pairs and translate it together.
4. Write a summary in English about the aboriginals.


Homework for Wednesday 16 March:


Be able to read and translate the text with fluency. p.41-43
Learn the words in the word list.tisdag 8 mars 2016

Tyska år 7 Muntligt framförande

Hallo!


Ziel: Kunna berätta muntligt om murmeldjuret, samt förbättra ordförrådet.


Arbeta i häftet med de olika uppgifterna.


Berätta muntligt om murmeldjuret.
Prov kapitel 4, 22 och 24 mars:


Provet kommer att ske i mindre grupper.
På tyska ska du kunna samtala om, alltså ställa frågor och besvara frågor:


  • aktiviteter som du eller andra gör under året
  • när du eller andra gör olika aktiviteter
  • vad du tycker om det, positivt eller negativt
  • vilken som är din favoritårstid och varför

måndag 7 mars 2016