Sidor

fredag 28 oktober 2016

English 8a Grammar

Hello!                                10.20-11.20
Target Be able to use some and any.


1. Do the exercises part 6 Some and Any, in the grammar paper you will get from your teacher.
2. Work with ReadTheory the rest of the lesson.


Have a nice Autumn break!!Tyska år 8 Oregelbundna verb och rörelseverb i perfekt.

Hallo!                          8.20-9.10
Ziel: Kunna använda rörelseverb i perfekt.


1. Gör klart övning E s. 126 ÜB.
2. Gör arbetsblad G11.
3. Läs lila ruta s. 127 ÜB och träna in verben i den gula rutan så att du kan dem.
4. Gör arbetsblad G13.


Kom ihåg läxan till tisdag 8 november. Det kommer att bli förhör på den!torsdag 27 oktober 2016

Tyska år 7 Omprov

Hallo!                         14.20-15.10


1.Omprov
2. Duolingo.
3. Bingo 3x3 rutor. Skriv siffror mellan 0-30.English 8a Fit and Healthy

Hello!                            8.20-9.20
Target: Be able to read and understand a text, be able to describe a picture.


1. Listen to the hand-out text.
- The teacher will read it to you.
- Read the text aloud in pairs.
- Translate the text in pairs, in speaking.
- Answer the questions in your note book.


Questions:
1. What are endorphines?
2. Name at least two positive effects of exercise.
3. What do aerobic activities do to your body?
4. Give at least three examples of aerobis exercises.
5. Why do you need to be strong?
6. How much should you exercise per week, according to experts?


2. Speaking exercise.
- Speak about a picture each and tell your friend what you think it's all about.


- Use these questions as help.
Who?            What?                      Feelings and thoughts?                     What will happen next?
Does it remind you of something you have experiences yourself?onsdag 26 oktober 2016

Tyska 8 Eine Wochenende in München

Hallo!                          13.05-13.55
Ziel: Kunna översätta en text.


1. Arbeta i samma grupper som i går. Läs s. 14-15TB igen på tyska. Var noga med uttalet.
2. Översätt med hjälp av ordlistan s. 106 TB.
- S. 14 översätter ni skriftligt.
- S. 15 översätter ni muntligt.


Hausaufgabe für Dienstag 8. November:
Du ska kunna översätta s. 15 TB med flyt. Använd ordlistan s. 106 TB när du tränar. Träna minst 5 gånger hemma.Tyska år 9 Prepositioner som styr ackusativ och dativ.

Hallo!                          8.20-9.10
Ziel: Kunna använda prepositioner på ett korrekt sätt.


Ni ska förbereda er inför provet på olika sätt.


1. Förhör varandra på prepositionernas betydelse och på pronomen och artiklar i ackusativ och dativ.
2. Gör 3-4 provfrågor som jag skulle kunna ha med på provet. Arbeta 2-3 personer. Tänk på att göra frågorna i olika svårighetsgrader.tisdag 25 oktober 2016

Tyska år 9 Prepositioner som styr ackusativ eller dativ.

Hallo!                           14.20-15.10
Ziel: Att arbeta klart med översättningsövningar


Ni arbetar på egen hand hemma.
1. Gör klart översättningsmeningarna från pappret Prepositioner med dativ mening 1-23
2 Översätt del B. Blandade övningar, mening 1-10.


Prov 10 november:
Du ska kunna
betydelserna av prepositionerna som styr ackusativ och de som styr dativ.
Du behöver också kunna bestämd och obestämd artikel i ackusativ och dativ, samt personliga och possessiva pronomen i samma former.


Du behöver läsa igenom dina anteckningar för att veta prepositionernas betydels mm.
Se även övningar du gjort påolika papper och på följande sidor i övningsboken: 97, 110, 112.Tyska år 8 Ein Wochenende in München

Hallo!                           9.20-10.10
Ziel: Kunna läsa och förstå en text.


1. TB s. 14-15
- Lyssna på texten och följ med i boken.
2. Läs s. 14-15 TB på tyska i grupper 4-5 personer.

Tyska år 7 Der neue Freund

Hallo!                            8.20-9.10
Ziel: Kunna uttalsreglerna.


1. Gör övning B-G s. 15-17 ÜB.
2. Repetera siffror 20-40 muntligt i par.


Kom ihåg omprov på bestämd och obestämd artikel på torsdag.måndag 24 oktober 2016

Tyska år 7 Der neue Freund

Hallo!                              12.20-13.10
Ziel: Kunna läsa och förstå en text.


1. Lyssna på texten s. 17 TB 2 gånger.
2. Läs texten flera gånger i grupper om tre personer.
3. Översätt texten muntligt. Använd ordlista s.93 TB som hjälp.


Kom ihåg omprov på bestämd och obestämd artikel på torsdag.