Sidor

torsdag 19 mars 2015

Tyska år 6

Hallo!

Hausaufgabe für 26. März (Ramsta) und 9. März:

  • Skriv klart din översättning av texten om Martina.
  • Fyll i verben som saknas i den gröna rutan s. 45. Använd den lilla gröna rutan på s. 44 som hjälp.
  • Lär dig meningarna så att du kan berätta om Martina på tyska.

onsdag 18 mars 2015

English 7a In the town

Hello!

Goal: Practice listening to English with an accent.

We wach an episode of Lockie Leonard and answer questions.

Homework for Tuesday 24 March: Learn the words no 21-41 on p. 100 in BB.

tisdag 17 mars 2015

Tyska år 7 Wer sind Sie?

Hallo!

Ziel: Lära sig frågeord

Hur bildar man en fråga? Vi diskuterar olika sätt.

Arbeta med ÜB s. 26-27, A 1-2, B 1-2


English 7a In the town

Hello!

Goal: Practice listening and Reading and learn new phrases and extressions

  1. We listen to exercise 103 in AB.
  2. We listen to p. 102-103 in BB.
  3. Read the text in pairs.
  4. Answer the questions in Look and Learn.

måndag 16 mars 2015

Tyska år 7 Verb med omljud i presens

Hallo!

Ziel: Kunna verb som får omljud i presens.

  1. Fortsätt arbeta med uppgift A-F s. 135 ÜB.
  2. Arbeta vidare med översättningsmeningarna.

Hausaufgabe für Donnerstag 19. März: Lär dig presensformerna av verben som får omljud, samt vad de betyder på svenska. S. 132 ÜB.