Sidor

fredag 3 februari 2017

English 8a World News

Hello!                         10.20-11.20
Target: Practice listening and discussing a topic.


1. Hand in your text in Showbie.
2. Listening extercise - Newsreel
3. Discuss a topic.

Tyska år 8 Komparation av adjektiv

Hallo!                            8.20-9.10
Ziel: Kunna komparera adjektiv.


1. Läxförhör motsatsord
2. Genomgång av adjektivkomparation
3. Arbeta med övningar i ÜB s. 101-103
4. Gör extra uppgifter, 2 arbetsblad.


Hausaufgabe für Freitag 10. Februar:
Kunna komparera adjektiv.


Grammatikprov fredag 17 februari:
Du ska kunna komparera adjektiv, även de som får omljud.
Se film, läs i ÜB s. 101-103, se övningspapper och anteckningar.
Filmen finns under etiketten Tysk grammatik och heter Adjektivkomparation, eller i bloggen.tisdag 31 januari 2017

Tyska år 9 Muntligt prov

Hallo!                       14.20-15.10


1. Muntligt prov i mindre grupper
2. Arbeta med följande övningar:
  • ÜB s. 53 övning E:1 skriv namn och sak i skrivhäftet
  • ÜB s. 54 övning E:2 skriv fullständiga meningar. Använda båda formuleringsmöjligheterna.
  • ÜN s. 54 övning F-G. skriv i era skrivhäften.
Hausaufgabe für Donnerstag 9. Februar:


 Kunna adjektivböjning efter ein, eine, einen och framför pluralform ÜB s. 103-105 och anteckningar.Tyska år 8 Ein Wochenende in München

Hallo!                            9.20-10.10
Ziel: Skriva klart sin text.
 
1. Hitta 3-5 fakta som du vill skriva om.
2. Skriv om det till en berättande text.
3. Anpassa texten till att du ska vara guide.
4. Låt en kompis läsa din text.
 
När du läser någon annans text, titta på följande saker:
  •  Finns det variation i hur meningarna börjar.
  • Upprepas samma ord flera gånger?  Hitta synonymer.
  • Innehåller meningarna fler än en information?
  •  Kan du förstå allt i texten?