Sidor

torsdag 24 september 2015

Tyska år 9 Modala hjälpverb

Hallo!

Ziel: Kunna använda modala hjälpverb i presens.

 • Vi arbetar vidare med modala hjälpverb, samt repeterar perfekt av verb.

Tyska år 7 Bestämd och obestämd form av substantiv

Hallo!

Ziel: Kunna de 3 bestämda artiklarna.

 • Vi går igenom planering
 • Genomgång av bestämd och obestämd form.
 • Gör övning A-C s. 97 ÜB.

Kom ihåg diagnos tisdag 29 september!
Hausaufgabe für Donnerstag 1. Oktober:

Se filmen flera gånger. Du ska själv kunna förklara bestämd och obestämd form av tyska substantiv.


tisdag 22 september 2015

Tyska år 9 Gewitter

Hallo!

Ziel: Kunna något om området kring Bodensjön

 • Arbeta med övning F:1 s. 8-9 i ÜB. Slå upp ord ni inte förstår.
 • Besvara frågan F:2 på tyska i ditt häfte.
 • Besvara sedan fråga 2+3 s. 9 i TB också på tyska i ditt häfte.

Tyska år 7 Meine Freunde und ich

Hallo!

Ziel: Att förbereda sig inför diagnosen

Idag har ni vikarie. Ni ska arbeta med följande:
 • Skriftligt förhör av meningar
 • Gör övning F. skriv svaren i ditt skrivhäfte!
 • Repetera inför diagnosen: T.ex: 1. Skriv om dig själv och din familj utan att använda boken. 2. skriv en dialog mellan två personer som lär känna varandra i skolan utan att använda boken.Tyska år 8 Die Sommerferien

Hallo!

Ziel: Kunna återberätta en text på tyska.

Ni kommer att ha en vikarie- Gör följande uppgifter:

 • Övning A s. 4-5 ÜB. 1. Skriv 2 passande meningar till varje bild. skriv i skrivhäftet. 2. Använd stödorden s. 5 och återberätta de två texterna muntligt.
 • Gör övning C-E. Du som inte gjort övning C ska skriva av en kompis, så att du får rätt verbformer och betydelse. D-E gör ni som vanligt och skriv svaren i skrivhäftet.
 • Övning A, C, D, E ska vara helt klara tisdag 29 september.måndag 21 september 2015

Tyska år 7 Meine Freunde und ich

Hallo!

Ziel: Kunna skriv och berätta om sig själv.

Jag visar Pages och Showbie

Skapa ett Showbiekonto.
Jag visar hur du laddar över ett dokument.

Skriv klart och lämna in idag.

Skriftlig diagnos kapitel 2 den 29 september:

Du ska kunna berätta om dig själv och din familj.
Du ska kunna ställa och besvara frågor för att lära känna en ny kamrat.

Kom ihåg läxa till imorgon! 
Kunna meningarna  på pappret från text B.

English 8a WCP

Hello!

Goal: Be able to express your opinion

 1. Hand in your recording av N'dale's story
 2. Test your log in on ReadTheory.
 3. Finish your text "It's not fair"
 4. Hand it in on Showbie.Tyska år 8 Die Sommer ferien

Hallo!

Ziel: Kunna förstå ett samtal på tyska samt lära sig fler tidsuttryck.


Ladda över din text i Showbie.
 • Hörübung
 • Miniprojekt s. 9 ÜB - mündlich
 • Miniprojekt s. 10 ÜB - mündlich


Kom ihåg läxan till onsdag!