Sidor

tisdag 21 april 2015

Tyska år 8 Wir kaufen Kleider

Hallo!

Ziel: Kunna berätta vad man tycker om ett klädesplagg.


  1. Skriv ner 20 klädesartiklar från Languageguide.org  både singular och pluralformen (välj orden från de tre översta kategorierna)
  2. Gör uppgift 2 och 3 s. 23 i TB. Utgå ifrån de artiklar som du har valt.
  3. Läs dialog B på samma sida.

Hausaufgabe für Dienstag: Lär dig dina 20 klädesartiklar muntligt och skriftligt . Lyssna och träna uttalet i Languageguide. 

English 7a In the town

Hello!

Goal: Be able to understand directions

  1. Make the last preparations on your dialogue.  30 minutes
  2. Listening comprehension test.
  3. ReadtheoryTomorrow you will act out your dialogues!


Good Luck!!