Sidor

fredag 27 februari 2015

Tyska år 6 Bokstavera

Hej!

Detta är er läxa till torsdag 5 mars.

  1. Titta på alfabetsfilmerna för att träna på alfabetet.
  2. Se sedan min film och skriv ner orden som jag bokstaverar.
  3. Svara sedan på frågorna i enkäten som ligger under filmen och tryck på Klar.

Viel Glück!!!

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world's leading questionnaire tool.tisdag 24 februari 2015

Engelska 7a The past tense

Hello!

Goal: Be able to use the past tense in English.

  1. We start/continue working with the past tense in BB p. 39-40 and in AB p. 47.
  2. Make a list of the verbs in the text in BB p. 41. Find the verbs in the past tense and write them only once.
  3. Extra: Vocabulary in Use exercise 36-47.


Homework forTuesday 3rd March: Learn the verbforms from today's verb paper. Be prepared to write a text in the past tense in English. You will be given the topics on Tuesday.

måndag 23 februari 2015

Tyska år 7 Thomas und Pluto

Hallo!

Mål: Kunna återberätta en text.

Vi går igenom vad manbehöver tänka på när man ska återberätta en text. Du får ett separat papper med information.

Hur kan man kommentera en text på ett enkelt sätt? Vi går igenom olika förslag.

Vi kommer att arbeta md att återberätta texten om Thomas och Pluto.

Måndag 2 mars kommer ni att få skriva en textsammanfattning utan andra hjälpmedel.


Viel Glück!