Sidor

torsdag 29 september 2016

Tyska år 7 Meine Freunde und ich.

Hallo!               14.20-15.10
Ziel: Förstå vad obestämd artikel är och hur man använder den.

Läxförhör: Kahoot!
1. Genomgång obestämd artikel.
2. Arbeta med övning A-C s. 102-103 ÜB


English 8a WCP

Hello!                8.20-9.20
Target: Finish the text about Adelia and Expressens opinions.

1. We go through the instruktion again.
2. Continentinue working. Hand IT inom Showbie as a PDF. 
3. Adelia's day with Manuel.
4. Reda and translator the text in grupps.

Homework for October 6:
Reda and translator these texts well: 5:00, 13:30, 21:00.
tisdag 27 september 2016

Tyska år 9 Über Berg und Tal

Hallo!                             14.20-15.10
Ziel: Kunna läsa och förstå en text.


1. Läs texten i grupper om 3
2. Översätt texten muntligt.
3. Välj 10 uttryck från texten. Skriv dem och översätt dem i skrivboken.
Hausaufgabe für Dienstag 4. Oktober.
Lär dig dina 10 uttryck och träna läs texten med gott flyt och uttal.Tyska år 7 Ich unde meine Freunde

Hallo!                             8.20-9.10
Ziel: Kunna lyssna och förstå.


1. Repetition räkna tiotal.
2. Hörförståelse. ÜB s. 10
3. Dialog ÜB s. 11


Hausaufgabe für Donnerstag 29. September:
Kunna reglerna för bestämd artikel ÜB s. 98.
Kunna substantiven i ÜB s. 99 övn A.
se filmenmåndag 26 september 2016

English 9a The presidential election

Hello!                            10.05-11.05
Target: To know some history behind the two parties.

1. Verb check.
2. The party symbols.

What are the symbols to the two main parties in the US and why?
Choose a link below and read it. Write an answer to the question and hand it in on Showbie.

Easy version click here.

Challenging version click here.

3. Find information about the main issues the Democrats and the Republicans fight for in this election.