Sidor

torsdag 22 oktober 2015

Tyska år 7 Bestämd och obestämd artikel

Hallo!

Ziel: Kunna använda bestämd och obestämd artikel

1. Läxförhör Kahoot!

2. Arbeta gruppvis med olika övningskort.


Schöne Ferien!!

onsdag 21 oktober 2015

Tyska år 8 Perfekt av oregelbundna verb

Hallo!

Ziel: Lära sig perfekt av oregelbundna verb

 • Kort genomgång.
 • Arbeta med uppgifter s. 125-127, samt extra papper.
 • Kahoot!


Hausaufgabe für Mittwoch 4. Oktober:


Lär dig Infinitivformerna och Perfektformerna i verblistan s. 125.

Schöne Ferien!tisdag 20 oktober 2015

Tyska år 7 Der neue Freund

Hallo!

Ziel: Kunna lyssna/ läsa och förstå.

1. Vi lyssnar till en dialog. Vad pratar de om?

2. Vi övar in dialogen 3 och 3.


Hausaufgabe für Dienstag 3. November:

Du ska kunna uttrycken för intressen som vi markerade s. 16 TB.
English 8a Grammar work Adverbs

Hello!

Goal: Learn how to use the genitive and adverbs and how to compare adjectives

1. In your groups you talk about the rules for  the following things. You may speak Swedish.

 • Regler för 's genitiv och of-genitiv.
 • Regler för komparation av adjektiv med -er och -est, när man ska använda more och most och stavningsförändringar.
 • Vilka adjektiv har oregelbunden komparation?
 • Regler för hur man bildar adverb från adjektiv.
2. Finish your exercises.
3. Practice för the test.Grammar test Tuesday 3 November:

Know how to use the genitive, adverbs and how to compare adjectives.Have a nice autumn break!

Tyska år 8 Ein Wochenende in München

Hallo!

Ziel: Kunna var delstaterna ligger och några större städer.

Arbeta med länkarna under etiketten Geografi Tyskland.


Hausaufgabe für Dienstag 3. November:

Lär dig vad delstaterna heter, var de ligger och de större städerna som du arbetat med på Seterra.

måndag 19 oktober 2015

Tyska år 7 Der neue Freund

Hallo!

Ziel: Kunna berätt om sina intressen och hobbies.


1. Arbeta parvis, men ni skriver i var sin skrivbok. Gör övning 1 s. 16 i TB. Välj uttryck från alla 3 spalterna!

2. skriv en likadan text om dig själv. Använd uttryck från alla tre spalterna!

3. Om du hinner: gör övning A s. 14 i ÜB.


Kom i håg läxan till torsdag!

English 8a Grammar work Adverbs

Hello!

Goal: Know how to make and how to use adverbs

 • In your groups: Write down what you know about adverbs together.

 • Continue working with the exercisers. Help each other understand and make the exercisers.

 • End of the lesson talk: Tell each other in English about your spare time activities. Speak for at least 30 seconds. The listeners should ask at least one follow up question.


Grammar test Tuesday 3 November:

Know how to use the genitive, how to compare adjectives and how to use adverbs.
Tyska år 8 Ein Wochenende in München

Hallo!

Ziel: Kunna vilka de tyska delstaterna heter

 • Genomgång av nytt arbetsområde
 • Kunskapssamlande: Klicka på länken Todaysmeet 
 • Lägg Tysklandspussel.


Hausaufgabe für Mittwoch 21. Oktober:

Lär dig de regelbundna verben på listan du gjort. Lär dig alla tre formerna: Infinitiv, Presens och Perfekt.