Sidor

fredag 29 april 2016

Tyska år 8 Satsdelar

Hallo!

Ziel: Kunna ta ut satsdelar.

1. Vilka satsdelar kan ni redan?
2. Frågor för att få fram satsdelar.
3. Vi går igenom nominativ  och ackusativ.torsdag 28 april 2016

Tyska år 9 Schweden und Deutschland

Hallo!


Ziel: Sammafatta svenska kännetecken


1. Välj 2-4 rubriker som du ska skriva om med egna ord. Du ska utgå ifrån fakta i boken men lägga till egna kunskaper och erfarenheter.
2. Du ska presentera Sverige med passande bilder.


Vi kommer att arbeta med detta under tre lektioner, 28/4, 2/5 och 10/5.


Muntlig redovisning är den 12 maj.

Tyska år 7 Pronomen

Hallo!


Ziel: Kunna använda "Sie, ihr" i rätt sammanhang.


1. Hörförståelsediagnos.
2. Läs informationen och gör övningar A-D s. 119-120 ÜB.Hausaufgabe für Dienstag 3. Mai:
Övningar A-D s. 116-117 ÜB samt A-C s. 118 ÛB ska vara klara.onsdag 27 april 2016

English 8a Argumentative text

Hello!

Target: Learn how to write an argumentative text.

1. We go through the model together.
2. We read the example text together For or against cloning
3. Work in pairs and find the different parts of the text.
4. We go through suitable linking words and adverbial expressions.


Homework for Wednesday 4th May:
Learn at least two synonyms to every linking word/adverbial expression

tisdag 26 april 2016

Tyska år 9 Schweden und Deutschland

Hallo!


Ziel: Läsa och förstå en text


1. Läs gloslistan tillsammans.
2. Vi lyssnar på texten.
3. Vi läser och översätter tillsammans s. 60-61 TB.
4. Välj ut 20 ord och uttryck som du vill lära dig.

Tyska år 7 Pronomen

Hallo!


Ziel: Kunna använda personliga pronomen på rätt sätt


1. Läsförståelsediagnos.
2. Gör klart A-D s. 116-117 ÜB, samt A-C s. 118.Tyska år 8 Wir kaufen Kleider

Hallo!

Ziel: Lära dig fraser för att handla kläder.

1. Träna hörförståelse.
2. Läs dialogen s. 23 TB parvis och översätt sedan muntligt.
Vi går igenom den gröna rutan s. 23.


Hausaufgabe für 3. Mai:
Lär dig klädesord 1-15 s. 22 TB.

måndag 25 april 2016

Tyska år 7 Pronomen

Hallo!


Ziel: Kunna använda er, es, sie i betydelsen "den/det"


1. Gör övning A-D s. 116-117 ÜB.
2. Gör övning A-C s. 118 ÜB.


Denna vecka
Tisdag: Läsförståelsediagnos
Torsdag: Hörförståelsediagnos.

English 8a Evaluation

Hello!


Target: Evaluate Australia work and practice listening skills


1. Discuss evaluation questions in groups, but answer individually.
2. Newsreel
Homework for Wednesday:


Kunna reglerna för some-any och there is/are, it is. Häftet för there is osv ska vara klart.Tyska år 8 Wir kaufen Kleider

Hallo!

Ziel: Lära sig ord för olika kläder

1. Vi utvärderar kapitel 13.
2. Vilka klädersord kan ni redan?
3. Vi arbetar med klädesorden s. 22 TB. Aufgabe 2,3.


Kom ihåg läxan till fredag 29 april:
Lär dig konjunktionerna s. 141 ÜB och reglerna för hur du använder als, wann, wenn.
Gör klart häftet med övningar.