Sidor

onsdag 11 november 2015

Tyska år 8 Oregelbundna verb i perfekt

Hallo!

Ziel: Kunna använda oregelbundna verb i perfekt.

1. Repetition  av presens med omljud.
2. Gör övning E s. 15 ÜB och översätt meningarna till svenska.
3 Fyll i pappret du får av mig utan hjälpmedel så mycket som du kan. Komplettera sedan med hjälp av boken.


Hausaufgabe für Mittwoch 18. November:

Lär dig alla tre verbformerna på pappret infinitiv, presens och perfekt.

tisdag 10 november 2015

Tyska år 8 Ein Wochenende in München

Hallo!

Ziel: Kunna anmäla något stulet på tyska.

1. Översätt s. 16-17 TB muntligt
2. Lär er dialogen utantill.
3. Gör övning B s. 12 ÜB.


Hausaufgabe für Dienstag 17. November:

Du ska kunna delta i samtalet s. 13 ÜB med båda rollerna. Ett samtal kommer att spelas in på tisdag.

måndag 9 november 2015

Tyska år 7 Mein/e Freund/in

Hallo!

Ziel: Kunna använda digitala verktyg för att berätta om en kompis.


Denna vecka ska ni arbeta med att göra en film om en kompis.

1. Utgå ifrån s. 86-87 ÜB och skriv en text om din kompis.
2. Använd 3-6 bilder för att illustrera din text. Bildetik.
3. Jag visar hur IMovie fungerar.
4. Arbeta med att lägga in dina bilder och lägg sedan på din berättarröst. Öva på din text så att du kan berätta den med bra flyt.
5. Ladda över texten till mitt youtube konto. Jag visar hur.

Filmen ska vara klar och överladdad på torsdag 12 november.Tyska år 9 Jana was here

Hallo!

Ziel: kunna återberätta något du har sett och kommentera innehållet.

Denna vecka kommer ni att arbeta med att skriva en text baserat på filmen Jana was here.

Du ska skriva texten i Pages.
Använd så många olika konjunktioner som möjligt.


Texten ska lämnas in i Showbie på torsdag.

 


English 8a Make a better version

Hello!

Goal: Kunna skriva en förbättrad version.

denna vecka ska vi arbeta med följande:

Du ska utgår ifrån din text och mina kommentarer. Skriv en förbättrad version och lämna in till mig i Showbie.

Titta på följande delar:
Verbformer - tempus
Styckesindelning
Sammanbindande ord
x= ett eller flera ord saknas
z= byt plats på orden
stavning
plural/singularform på substantivet> rätt form på verbet
upprepande uttryck> variera ditt ordval
använd olika uttryck för att uttrycka åsikter> se papper du fått tidigare.

Tyska år 8 Ein Wochenende in München

Hallo!

Ziel: Kunna berätta om helgen muntligt. Kunna läsa och förstå en text.

1. Övning A s. 11 ÜB. Skriv om frågor och svar till gemensamma påståenden.
2. Text B. Vi lyssnar och läser tillsammans.